Så vill partierna bygga ut Resarö

Resarö
Resaröborna vill vara med och bestämma hur deras ö ska utvecklas.
Oppositionen är mest öppen för att ge boende inflytande, så att Resarö kan "behålla och utveckla en småskalig skärgårdsmiljö". Den slutsatsen drar Resarö Byggdeförenings plangrupp som krävt besked av partierna inför valet.

Alliansen vill inte utlova något inflytande, medan oppositionen har förslag som ligger närmare Resaröbornas egna önskemål. Så kan man sammanfatta resultatet av en enkät som Plangruppen i Resarö bygdeförening gjort med partierna i Vaxholm inför valet. 

Bakgrunden är kommunens detaljplan för Resarö som stoppades i början av sommaren, efter kraftiga protester från boende.

Striden gäller bland annat hur stora hus som ska få byggas i området, hur trafikfrågorna ska lösas och hur stort inflytande Resaröborna ska ha på planarbetet.

Plangruppen, som representerar flera föreningar på Resarö, har frågat partierna hur mycket man är beredd att lyssna på de boendes behov och önskemål. Gruppens slutsats är att det är osäkert hur mycket inflytande alliansen är redo att ge då varken M eller L ens svarat på enkäten.

– Vi drar den slutsatsen efter samtal med dem och genom att de inte gett någon klarhet i vad de menar med ”samråd”, säger Per Fellenius i plangruppen.

Oppositionen – S, WP och V tycks däremot vara beredda att följa Resaröbornas önskemål.

Är ni obenägna att ge Resaröborna inflytande?
– Nej, vi inte obenägna, utan jag har inte hunnit svara på enkäten. Vi stoppade planen för att göra ett omtag med Resaröborna, säger Michael Baumgarten (L).
– Vi lyssnar på dem.

Vi lyssnar på dem

Michael Baumgarten (L)

Bland Resaröbornas önskemål är att trafikfrågorna på ön blir lösta innan ny bebyggelse planeras. Dessutom vill man ha en småskalig bebyggelse ”med utgångspunkt från reella behov”, inte det centrum som kommunen tidigare föreslagit.

Man vill också att kommunen anlitar en arkitekt för att ta fram en idéskiss för området, utifrån Resaröbornas egna önskemål.

– Vi vet att vi har en mycket stor majoritet av Resaröborna bakom oss, säger Per Fellenius.

Partiernas svar kommer att läggas ut i sin helhet på Resarö bygdeförenings hemsida.