Så ska partierna göra skolorna likvärdiga

elev
Att skolor ska vara likvärdiga är de flesta överens om – frågan är hur det ska gå till.
Likvärdiga skolor i alla stadsdelar är en av Skärholmsbornas viktigaste valfrågor. Så här vill politikerna göra för att skolorna ska hålla samma kvalitet i alla områden.

Skola, trygghet, bostäder, integration och problemen med droghandel är viktiga valfrågor för Skärholmsborna. Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag, med start i dag.

 

Hur ska skolorna i Stockholm bli likvärdiga?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
Vi behöver se till att alla skolor har en hög andel behöriga lärare. Att det finns en skolledning som har tillräckligt med resurser för att kunna förstärka stödet runt varje elev så att ingen hamnar efter.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
Skolor med störst behov ska få mest pengar. Skolor behöver elever med olika bakgrund. Alla skolor ska ha ett elevhälsoteam. Vi behöver anställa fler lärare. Skolans pengar ska gå till verksamheten, inte riskkapitalister.
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet
Vi i majoriteten har vänt trenden, nu minskar skillnaderna i kunskapsresultat mellan stadens skolor. Vi vill att skolorna med störst utmaningar ska fortsätta få extra resurser. Lärarna på dessa skolor ska även få lönetillägg.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, Feministiskt initiativ
Vi vill slopa det fria skolvalet som under lång tid ökat segregeringen och försvårat skolans kompensatoriska uppdrag. Vi vill se mer resurser, socioekonomisk utjämning och rita om skolornas upptagningsområden för att få blandade klasser.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
Genom att granska och upptäcka skolor med problem som inte når upp till kvalitetskraven. Skolor som inte håller en bra kvalitet ska stängas ned oavsett driftsform. Ingen ska behöva riskera att välja en dålig utbildning.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna
I utsatta områden är det idag en lägre andel behöriga lärare än i innerstaden, så ska det inte vara. Vi måste satsa så att alla skolor har en trygg arbetsmiljö och behöriga lärare. Alla skolor ska vara bra skolor.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna
Hög kvalitet i skolan sker genom att varje elev möts av höga förväntningar, en lugn skolmiljö och får rätt stöd för att nå sin fulla potential. Aktivt skolval, utökad undervisningstid och satsningar på lärarna är viktiga steg dit.
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
Vi vill se en 10-årig grundskola där lärarna kontinuerligt ges möjlighet till kompetensutveckling och en karriär inom sitt yrke.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna
Anställ mer administrativ personal som avlasta lärarnas arbetsbörda. Utveckla elevhälsan och stödet till elever med särskilda behov. Inför aktivt val av skola. Prioritera ordning och arbetsro. Stäng undermåliga skolor.
 

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Skärholmens stadsdel.