Partierna splittrade om Nobel Center

Nobel Center.
Nobel Center på Blasieholmen väcker känslor – även i stadshuset.
En majoritet av ledamöterna i stadshuset är för bygget av Nobel Center på Blasieholmen.
Men faktum är att sex av de nio partierna är negativa.

Frågan om Nobel Centers vara eller icke vara på Blasieholmen har varit en följetång under flera år. Mitt i Vasastans valenkät visar att partierna i stadshuset är splittrade.

Nobel Center, ja eller nej?

Anna König Jerlmyr (M)
– Det finns en stark politisk majoritet för Nobel Center i Stockholms stadshus. Vi tror att Nobel Center med dess innehåll och verksamhet kommer att innebära ett stort mervärde för Stockholm.
Karin Wanngård (S)
– Ja, vilket vi redan beslutat. Nobelstiftelsen är en av Sveriges och Stockholms viktigaste institutioner. Nobelcenter ger Stockholm en ny offentlig byggnad som återigen för in vetenskapen till den centrala staden.
Daniel Helldén (MP)
– Nej, vi vill inte ha Nobel center. Vi tycker att byggnationen förstör platsen. Vi hade hellre sett att man utvecklat området runt tullhusen med ett stråk längs med vattnet som kan stärka det kulturella inslaget i området.
Ann-Margarethe Livh (V)
– Vi säger ja till Nobel center, men inte på Blasieholmen. Främst eftersom där redan står skyddsvärd bebyggelse som skulle behöva rivas för att ge plats åt Nobelcentret.
Lotta Edholm (L)
– Nej. Vi har gått emot Nobel Center sedan planerna presenterades. Den nya byggnaden förutsätter att tullhuset från 1870-talet rivs. Det är oacceptabelt. Dessutom är den föreslagna byggnaden alltför dominerande. Därför är vi emot.
Peter Wallmark (SD)
– Ett rungande nej. Tullhuset är en unik byggnad som påminner oss om Stockholms historia som sjöfartsstad. Tullhuset på Blasieholmen och dess närmiljö är dessutom det sista av sitt slag i Stockholm, vilket gör det än mer skyddsvärt.
Karin Ernlund (C)
– Ja, huset bidrar till att skapa en levande stads- och kajmiljö på en central plats och bidrar till att Blasieholmens fulla potential tillvaratas. Efter en lång och väl genomarbetad process står vi bakom detta spännande projekt för Stockholm.
Anna Rantala Bonnier (FI)
– Fi säger nej till Nobel center på Blasieholmen. De kostnader som Stockholms stad har tagit på sig riskerar bli väldigt höga, och de pengarna lägger vi hellre på flera mindre projekt. Nobel center kan byggas på en bättre plats utanför innerstaden.
Erik Slottner (KD)
– Nej. KD anser att byggnaden är alldeles för stor, klumpig och modernistisk för en så kulturhistoriskt känslig plats som Blasieholmen.