ANNONS

Så ska partierna öka tryggheten i Skärholmen

De flesta partier nämner fler resurser till polisen som en viktig del i trygghetsarbetet.
De flesta partier nämner fler resurser till polisen som en viktig del i trygghetsarbetet.
Trygghet är en av de frågor Skärholmsborna tycker är viktigast inför valet. Så här vill politikerna göra för att öka tryggheten i stadens stadsdelar.
ANNONS

Trygghet, skola, bostäder, integration och problemen med droghandel är viktiga valfrågor för Skärholmsborna. Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den sista.

Hur ska tryggheten öka?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
Mer resurser till polisen, säkrare stadsmiljöer och insatser för att strypa gängrekryteringen. Helhetsgrepp går före skattesänkningar: fler poliser, vakter, belysning, avhopparverksamhet och brottsförebyggande insatser i skolan.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
Polisen behöver lokal kännedom och utöka samarbetet med skola och socialtjänst. Vi vill jobba förebyggande med fritidsgårdar och fältassistenter. I Husby har vi arbetat med feministisk stadsplanering vilket ökar tryggheten.
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet
Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan, se fler poliser och stärka det förebyggande arbetet genom fortsatta satsningar på skola och socialtjänst. Vi vill även starta upp Framtid Stockholm i Skärholmen.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, Feministiskt initiativ
Vi vill ha levande lokala centrum och använda feministisk stadsplanering för att öka kvinnors trygghet. Fritidsverksamhet för unga, förebyggande sociala insatser samt samverkan med närpolis och civilsamhälle skapar trygghet.
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
Fler poliser och väktare med god lokalkännedom i hela staden. Stärkt samarbete mellan aktörerna i lokalsamhället för gemensamma trygghetsskapande åtgärder och investeringar samt en tryggare stadsmiljö i form av ett levande stadsliv.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna
Fler poliser i hela stan, minst 200 trygghetsvakter i otrygga centrum, som det i Sätra, och en stärkt socialtjänst, så att brott både kan förebyggs och beivras. Skräp och klotter föder otrygghet, så renhållningen måste förbättras.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna
Tryggheten ska öka genom fler lokala poliser med högre löner,  betydligt fler ordningsvakter och trygghetskameror samt en kraftsamling med  fastighetsägare och handlare på otrygga platser. Dna-märkning ska förebygga bostadsinbrott.
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna
Fler kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapa upplysta miljöer, införande av trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika, utegångsförbud på vissa tider och platser för unga som begått brott.
 

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Skärholmens stadsdel.

ANNONS