Politikerna vill ha punktligare pendeltåg

Hur vill Huddinges politiker förändra kollektivtrafiken? Läs svaren här.
Hur vill Huddinges politiker förändra kollektivtrafiken? Läs svaren här.
Pendelstrulet är ofta på Huddingebornas läppar. Så här vill politikerna påverka kollektivtrafiken - om de får bestämma.

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är andra delen.

Behövs pendeltågstrafiken förbättras och i så fall hur?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Det måste bli ett slut på pendeltågsstrulet. Tågen ska komma och gå i tid. Vi vill att regeringen tillsätter en kriskommission och tillsammans med alla parter löser problemen. Vi vill se fler avgångar på alla våra fem stationer.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– Ja, Drevvikenpartiet vill avskaffa Skip-Stop även på Nynäsbanan. Vi ser också gärna att pendeltågen går senare på natten så att de som jobbar sent kan ta sig hem. Fler infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna behövs också.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– Ja. Vi behöver pålitliga pendeltåg för att få livet att gå ihop. Då behövs fler avgångar i rusningstrafik – inte färre. Det är ingen naturlag att pendeltågen ska fungera dåligt utan en konsekvens av det politiska styret.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– Ja, tågen måste gå enligt tidtabell. Det skulle behövas fler avgångar, framför allt i rusningstid. Statliga Trafikverket måste se till att järnvägen fungerar, förseningar och inställda tåg beror främst på deras misslyckande.

Malin Danielsson, Liberalerna:
– Pendeltågen behöver gå som de ska. Vi slapp skip-stop i Stuvsta men hjälper inte det faktum att det fortfarande är trångt på tågen när de kommer till Stuvsta. Vi behöver fler avgångar i rusningstrafik på båda linjerna.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Vi behöver ha punktligare tåg. Det är bra att slopa Skip stop i Stuvsta, vi vill göra det även i Skogås och Trångsund. Klimatpåverkan ska minska med fler infartsparkeringar och bättre bussturtäthet till tåget.
Nujin Alacabek Darwich, Vänsterpartiet:
– Pendeltågstrafiken måste förbättras. Vänsterpartiet oroas av utvecklingen mot så kallad Skip-stop som skulle kunna innebära att SL väljer att inte stanna alla tåg vid Stuvsta eller Skogås. Priset på SL-kortet måste sänkas.

Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Pendeltågstrafiken behöver förbättras. Det är en landstingsfråga, men vi har olika förslag till förbättring. Krafttag i underhållet av spårkvaliteten är något av det som vi ser som akut åtgärd för att säkra kvaliteten.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– Alla förseningar och inställda tåg är ett resultat av att underhåll misskötts nu och av tidigare regeringar. Trygghetsundersökningar visar att nästan varannan kvinna upplever otrygghet på tågen kvällstid. Det behöver åtgärdas.

Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– Prioritera spår framför nya vägar. Järnvägsnätet behöver stora upprustningar samt byggas ut så stockholmarna kan lita på att tågen går i tid. Det behövs även en tätare tågtrafik.