Personal i vården blir allt mer sjuka

Carpelan och Sjöström
Peter Carpelan (M) tycker att Jens Sjöström (S) slår in öppna dörrar.
Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare – de som ska vårda oss när vi blir sjuka – är själva allt mer sjukskrivna. De har nu 21 sjukdagar om året i snitt.
– Ohälsan på arbetsplatserna ökar, men Alliansen i landstinget är passiv, säger Jens Sjöström (S).

För fem år sedan hade landstingets vårdpersonal i genomsnitt 16 sjukdagar per år. Nu är de uppe i 21 dagar.

Socialdemokraterna menar att den styrande Alliansen i landstinget inte tagit tag i problemet, och vill nu göra detta till en valfråga.

– Ohälsan på arbetsplatserna ökar. Vi har kommit med många förslag under mandatperioden, men Alliansen har varit lomhörd, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S).

Han anser att man måste se över arbetstiderna och avskaffa ohälsosamma skiftesscheman, ge cheferna bättre manöverutrymme, ge personal mer inflytande och förbättra arbetsmiljön.

Är det inte personalbristen som orsakar problemen?

– Ja. Det är svårt att rekrytera, och svårt att få personal att stanna. Därför måste vi se till att personalen mår bra, att arbetstiderna är justa och att de har en bättre löneutveckling.

Socialdemokraterna menar att personalbristen gör att många inte orkar eller vill jobba inom landstinget under de arbetsvillkor som råder. Och när allt fler blir sjuka förvärras bristen på personal. Ett moment 22.

Flera hundra vårdplatser på sjukhusen är stängda på grund av att det inte finns personal att bemanna dem. Det innebär i sin tur att akutavdelningarna inte kan flytta över färdigbehandlade patienter till avdelning, utan måste ha dem kvar.

Samtidigt har sjukhusen svårt att klara sin budget. Södersjukhuset har ett underskott på 175 miljoner kronor, och Danderyds sjukhus 150 miljoner, vilket kan medföra personalnedskärningar.

Det är bland undersköterskor som sjukfrånvaron är störst. På Karolinska universitetssjukhuset var antalet sjukdagar i genomsnitt 30 förra året. Även bland sjuksköterskor är frånvaron hög, på Södersjukhuset 20,6 dagar i snitt, enligt siffror från sjukhusens HR-avdelningar som Socialdemokraterna tagit fram.

Peter Carpelan, personallandstingsråd (M), menar att Socialdemokraterna slår in öppna dörrar med sin kritik:

– Det här är en fråga som vi tar på största allvar och vi har satt in flera åtgärder, säger han.

En är att lägga scheman så att det finns tid för återhämtning. En annan införandet av en karriärstege för sjuksköterskor och undersköterskor, för en bättre löneutveckling.

– Redan nu får sjuksköterskor gå specialistutbildning med full betalning. Det gäller att få personalen att stanna inom landstinget.

Sjukhusen går back. Motverkas inte satsningarna om de måste spara in på personal?

– De har fått en miljard i ökade anslag. De måste anpassa verksamheten och hålla budget. De nya närakuterna kommer att avlasta akutsjukhusen, säger Peter Carpelan.

Fakta

Dubbelt så hög sjukfrånvaro

2016 var sjukfrånvaron bland vårdpersonalen 21 dagar i genomsnitt.

2011 var frånvaron i snitt 16 dagar.

Det genomsnittliga antalet sjukpenningdagar i hela landet låg förra året på 10,7 dagar.

Kvinnor hade 14,1 dagar och män 7,3 dagar.

Källa: Socialdemokraterna, Försäkringskassan