4 500 personer ska rösta för första gången

Nathalie Chahine, Sofia Lynghaug, Raphael Bolos, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt.
Nathalie Chahine, Sofia Lynghaug, Raphael Bolos, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt.
Sofia  Lynghaug, Nathalie Chahine, Mikael Ankerstedt, Can Kucukgöl och Raphael Bolos.
Sofia Lynghaug, Nathalie Chahine, Mikael Ankerstedt, Can Kucukgöl och Raphael Bolos.
Nathalie Chahine, Raphael Bolos, Sofia Lynghaug, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt.
Nathalie Chahine, Raphael Bolos, Sofia Lynghaug, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt.
Nathalie Chahine, Sofia Lynghaug, Raphael Bolos, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt
Nathalie Chahine, Sofia Lynghaug, Raphael Bolos, Can Kucukgöl och Mikael Ankerstedt
Kollektivtrafiken, bostäder och kriminalitet är tre frågor som engagerar när Mitt i Botkyrka/Salem träffar fem unga förstagångsväljare.
Alla fem ungdomar Mitt i Botkyrka/Salem träffar på Tumba gymnasium går igång på kollektivtrafiken.
– Det borde finnas fler busshållsplatser i en del områden. Uttran är ett exempel på ett ställe med usla förbindelser, säger Tumbabon Raphael Bolos.

Tre av dem vet redan i vilket läger rösten hamnar vid årets val.

– Det lutar åt Moderaterna, säger 18-årige Norborgsbon Can Kucukgöl.

Mikael från Eriksbergsåsen och Sofia från Salem är fortfarande osäkra.

– Man har funderat. Alla har något bra, säger Sofia Lynghaug.

Bekämpa brott viktigt

Tidningen träffar dem vid Tumba gymnasium. För både Can, Raphael och Nathalie är kriminaltet och trygghet frågor som engagerar.

– Botkyrka är så stort, så vad som är viktigt skiljer sig från område till område. Kriminaliteten är högre i norra Botkyrka. Men jag vet inte om vad som behövs för att komma åt den, om det är mer fritidsaktiviteter eller mer säkerhet i form av till exempel poliser, säger Tumbabon Nathalie Chahine.

Sofia Lynghaug, Nathalie Chahine, Mikael Ankerstedt, Can Kucukgöl och Raphael Bolos får rösta för första gången.

Can menar att det är viktigt att få ned arbetslösheten och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för att minska kriminaliteten.

– Många ungdomar hänger i tunnelbaneentréer. Det gäller att få folk i sysselsättning eller aktiviteter som lockar ungdomar , mer än det som finns på fritidsgårdar, säger han och framhåller inomhusfotbollen i Alby som ett gott exempel.

”Jag känner inte så – men jag kanske är dum”

Tumbabon Raphael berättar att han öppnar för att flytta om det inte blir bättre i Botkyrka. Mikael Ankerstedt som bor på Eriksbergsåsen säger dock att han känner sig trygg. Han tycker överhuvudtaget att Botkyrka är en ganska bra plats att leva på.

– Folk säger att det är otryggt i Norsborg. Jag känner inte så – men jag kanske är dum, säger Mikael och skrattar.

”20 minuter till bussen”

Kollektivtrafiken är något som engagerar alla fem.

– Det borde finnas fler busshållsplatser i en del områden. Uttran är ett exempel på ett ställe med usla förbindelser, säger Tumbabon Raphael Bolos.

Salembon Sofia har också en del att önska.

– För mig tar det 20 minuter att gå till bussen, säger hon.

Tycker hyrorna är höga

Även bostäder är en fråga som engagerar när tidningen leder in ungdomarna på ämnet. Salembon Sofia berättar att hon känner till att tillgången på hyresrätter är liten, men det är inte anledningen till att hon tänker flytta ifrån Salem. Hon vill helt enkelt se nya horisonter.

– De flesta som flyttar gör det nog för att de vill prova något nytt, säger hon.

De bygger bostäder nu. Men många är väldigt fina och har hög hyra

Nathalie Chahine

 

Tumbabon Nathalie fortsätter:

– De bygger bostäder nu. Men många är väldigt fina och har hög hyra som är svåra för ungdomar att ha pengar till, säger Nathalie och får medhåll av de andra.

Kompiskontrakt

Mikael Ankerstedt menar dock att bostad är något som går att fixa.

– Botkyrkabyggen har så kallat Kompiskontrakt. Om du hittar tre vänner att gå ihop med så får du fett billig hyra, säger han.

Ska tala med klasskompisar

I Botkyrka finns drygt 3 800 förstagångsväljare som får rösta till både kommun, landsting och riksdag enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån. I Salem drygt 800 förstagångsväljare. Ännu fler har rätt att rösta men bara till kommun och landsting.

Ahmad Azizi som är demokratiutvecklare på Botkyrka kommun berättar att kommunen kommer att anlita 70 valinformatörer i årets val. Många valinformatörer är unga. De kommer att finnas i både centrum, knacka dörr i bostadsområden och vara vid fasta och mobila vallokaler.

– Och valinformatörer som går i skolan får i uppdrag att tala med sina klasskamrater, säger Ahmad Azizi.