ANNONS

Så ska politikerna förbättra integrationen

Integrationen är sist ut i Mitt i:s politikerutfrågning inför valet.
Integrationen är sist ut i Mitt i:s politikerutfrågning inför valet.
Integrationen är en av Danderydsbornas viktigaste frågor inför valet. Det här vill politikerna i kommunen göra i frågan om de vinner.
ANNONS

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och företagande är i fokus för Danderydsborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor. Sist men inte minst: Integrationen.

Hur ska ni arbeta för att integrationen ska bli bättre i Danderyd?

Jenny Åkervall (S)
Vi har väldigt få nyanlända i vår kommun men här tror vi att föreningslivet och idrotten skulle kunna göra mycket för att skapa goda förutsättningar för integrationen. Vi vill ha en bättre dialog med dem.
Siv Sahlström (C)
Genom att samarbeta med Danderyds företagare och ta reda på vilka kompetenser de behöver och vilka nyanlända har. Det finns i dag brist på arbetskraft inom vissa områden. Det är nödvändigt att nyanlända får ett arbete och egen försörjning.
Bengt Sylvan (L)
För att förbättra integrationen i kommunen vill vi ge alla nyanlända i kommunen möjligheter att snabbt stå på egna ben genom att få jobb och egen lön och att lära sig svenska. Nyanlända elever måste ges mer tid att klara skolan.
Christer Erestål (SD)
Med en förberedelseskola skyddas den ordinarie skolan samtidigt som den nyanlända får en, vid behov, ärlig chans att komma ifatt. Slopat hemspråk och tydlighet i vad som är rätt och fel i det svenska normsamhället. Tydliga prestationskrav.
Carolin Robson (MP)
Barnen integreras genom dagis, förskola och skola, de lär sig snabbt svenska. Det är de vuxna som behöver hjälp och stöd. Bostad – så att de får bo kvar i kommunen och inte efter två år lämnas åt sitt öde – jobb, språkundervisning.
Håkan Johansson (KD)
Det finns en gräns för hur många asylsökande Danderyd kan ta emot, max 50 per år. Vi ska prioritera kvinnor och kristna. Inga ekonomiska migranter. Alla flyktingar ska delta i fritidsaktiviteter, ha läxor, leta egen bostad och söka jobb.
Olle Reichenberg (M)
Målet med integrationen är att flyktingarna ska kunna stå på egna ben genom egen försörjning. Kommunen har därför startat en ”boskola” för att hjälpa dem söka bostad från dag ett. Samarbetet med frivilliga och föreningar är mycket viktigt.