Så ska politikerna minska bilköerna i Bromma

Trafiken är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Trafiken är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Trafiken är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra - om de får bestämma.

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Vad ska vi göra åt bilköerna i Alvik och Brommaplan?

Ann-Margarethe Livh , Vänsterpartiet
– Vi behöver göra det mer attraktivt att åka kollektivt genom att höja kapaciteten på gröna linjen och bygga ytterligare en tunnelbanelinje via Bromma flygplats. En snabbuss Drottningholmsvägen-Fridhemsplan kan avlasta t-banan.

Lotta Edholm, Liberalerna
– Vi vill bygga om Brommaplan, Alvik, Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen omgående. Det är en av de mest olycksdrabbade och sämst fungerande sträckorna i hela staden. När Bromma växer behövs det fungerande trafiklösningar.
Erik Slottner, Kristdemokraterna
– Förbifarten kommer att minska trafiken kring Brommaplan, en omdaning av hela Brommaplan är nödvändig. Fler infartsparkeringar. Utbyggnadav tvärbanan kan avlasta trafiken. Nej till Miljöpartiets planer på bostäder på Bromma flygplats.
 
Karin Wanngård, Socialdemokraterna
– Vi har tillsatt en utredning för att förbättra framkomligheten i Brommaplansrondellen i förra årets budget. Vi hoppas kunna presentera ett förslag innan sommaren på hur detta ska gå till.
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ
– Vi måste fortsätta arbeta för att underlätta kollektivt åkande och ser att staden behöver ta större ansvar för att underlätta för fler busslinjer.
Karin Ernlund, Centerpartiet
– Att bygga ut kollektivtrafiken är helt avgörande, inte minst i detta skede när Bromma växer. Det handlar dels om att bygga nytt men också om att öka kapaciteten i befintliga spår, stombusslinjer och pendelbåtstrafiken.
Anna König Jerlmyr, Moderaterna
– Framkomligheten måste förbättras för trafiken genom t.ex. säkrare cykelbanor och bättre gångvägar. Men för att få ordning på trafiksituationen måste vi ta ett helhetsgrepp om trafiken hela vägen från Brommaplan in till stan. 
 
Peter Wallmark , Sverigedemokraterna
– Undersöka möjligheten att göra en tunnel under rondellen, eller någon annan lösning som leder trafiken i fler än ett plan.
Daniel Helldén, Miljöpartiet
– Vi vill minska biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken. Möjligheten att leda om gångtrafiken vid Brommaplan, t.ex. genom gångbro över rondelltillfarterna, bör undersökas. En infartsparkering under Alviksskolan är en möjlighet.