Så vill politikerna skapa billiga bostäder

Stockholmshus av den här typen kan det bli längs Växthusvägen i Hässelby villastad.
Så kallade Stockholmshus - som ska ha billigare hyror - är på gång i stadsdelen.
Billiga bostäder som folk har råd att bo i är en viktig fråga i stadsdelen. Så här svarar politikerna i Stadshuset på hur de vill skapa billiga bostäder.

Skola, bostäder, vård, trygghet och planerna på bostäder i Årstaskogen är viktiga valfrågor för invånare i Årsta-Ensede-Vantör. Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den andra delen.

Hur ska ni bygga fler billiga bostäder som folk har råd med?

Karin Wanngård (S), finansborgarråd
Vi använder de allmännyttiga bostadsbolagen, med satsningen på Stockholmshusen kan vi genom upprepning pressa kostnaderna och då hyrorna. Vi kommer använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Efter att alliansen sålde ut en stor del av allmännyttan så har andelen hyresrätter med rimliga hyror minskat avsevärt. Stockholmshusen, ett koncept för bostäder som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.
Anne-Margarrethe Livh (V), bostadsborgarråd
Vi vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Vi vill bygga fler modulhus för ungdomar och vi vill att staten höjer investeringsstödet.
Anna Rantala Bonnier (FI), gruppledare
Alla ska ha råd att bo och vi ska prioritera de som behöver det mest, till exempel våldsutsatta kvinnor och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Vi ska fortsätta värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
Karin Ernlund (C), gruppledare
Banta antalet byggregler och gör dem strikt ändamålsenliga. Därutöver vill tillåta en större standardvariation titta på en affordable-housing modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
Vi vill öka konkurrensen på byggmarknaden så att fler mindre aktörer får bygga. Vi vill öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
Vi behöver kunna bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden men också öppna upp för hyrköp där boende först hyr för att sen köpa. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet och då måste det till breda blocköverskridande reformer som inte hindrar människor från att byta bostad och som premierar billigare boendeformer. 
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
Vi behöver bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden, men också öppna upp för hyrköp där boende först hyr för att sen köpa. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet och då krävs breda blocköverskridande reformer.
Erik Slottner (KD), gruppledare
Konkurrensutsätt Stockholmshusen så att även privata byggaktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov.
Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvadratmeter.
Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
Genom att se till så även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna.