Så ska politikerna fixa billiga hyresrätter

Köerna till hyresrätter är långa och många har inte råd med lägenheter som byggs.
Köerna till hyresrätter är långa och många har inte råd med lägenheter som byggs.
Hyresrätter där även människor med lägre eller medelinkomster har råd att bo är en viktig fråga för boende i Hammarby-Skarpnäck.
Så här vill politikerna i Stockholms stad göra om de får bestämma.

Köerna till en hyresrätt är långa. Samtidigt är priserna för nybyggda lägenheter skyhöga i Stockholm. Och många har inte råd att hyra de lägenheter som byggs.

I en serie på fem delar får Stockholms politiker svara på frågor som är viktiga för boende i Hammarby-Skarpnäck. Det här är den första.

Hur ska ni bygga billiga hyresrätter som folk har råd med?

Karin Wanngård, Socialdemokraterna, finansborgarråd.
– Vi använder de allmännyttiga bostadsbolagen, med satsningen på Stockholmshusen kan vi genom upprepning pressa kostnaderna och då hyrorna. Vi kommer använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ, gruppledare.
– Alla ska ha råd att bo och vi ska prioritera de som behöver det mest, till exempel våldsutsatta kvinnor och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Vi ska fortsätta värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet, bostads- och demokratiborgarråd.
Vi vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Vi vill bygga fler modulhus för ungdomar och vi vill att staten höjer investeringsstödet.
Lotta Edholm, Liberalerna, oppositionsborgarråd.
Vi vill öka konkurrensen på byggmarknaden så att fler mindre aktörer får bygga. Vi vill öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
Anna König Jerlmyrs, Moderaterna, oppositionsborgarråd
Bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden men också öppna för hyrköp. Men det som verkligen behövs är blocköverskridande reformer som inte hindrar människor att byta bostad och som premierar billigare boendeformer.
Daniel Helldén, Miljöpartiet, trafikborgarråd.
Efter att alliansen sålde ut en stor del av allmännyttan så har andelen hyresrätter med rimliga hyror minskat avsevärt. Stockholmshusen, ett koncept för bostäder som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.
Erik Slottner, Kristdemokraterna, gruppledare
Konkurrensutsätt Stockholmshusen så att även privata byggaktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov. Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under35 m2.
Peter Wallmark, Sverigedemokraterna, distriktsordförande.
Genom att se till så även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna.
Karin Ernlund, Centerpartiet, gruppledare.
Banta antalet byggregler och gör dem strikt ändamålsenliga. Därutöver vill tillåta en större standardvariation titta på en affordable-housing modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.