Så ska politikerna bygga billigare bostäder

Studentbostäder i Flemingsberg.
Bostadsbyggande är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Bostadsbyggande är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra - om de får bestämma.

Trygghet, skola, trafik och barnomsorg och bostadsbyggande är i fokus för Brommaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni bygga fler billiga bostäder som folk har råd med?

Ann-Margarethe Livh , Vänsterpartiet
– Vi vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Vi vill bygga fler modulhus för ungdomar och vi vill att staten höjer investeringsstödet.
Lotta Edholm, Liberalerna
– Vi vill öka konkurrensen på byggmarknaden så att fler mindre aktörer får bygga. Vi vill öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
Erik Slottner, Kristdemokraterna
– Konkurrensutsätt Stockholmshusen så att även privata byggaktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov.
Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 m2.
Karin Wanngård, Socialdemokraterna
– Vi använder de allmännyttiga bostadsbolagen, med satsningen på Stockholmshusen kan vi genom upprepning pressa kostnaderna och då hyrorna. Vi kommer använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ
– Alla ska ha råd att bo och vi ska prioritera de som behöver det mest, till exempel våldsutsatta kvinnor och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Vi ska fortsätta värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
Karin Ernlund, Centerpartiet
– Banta antalet byggregler och gör dem strikt ändamålsenliga. Därutöver vill vi tillåta en större standardvariation och titta på en affordable-housing modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.
Anna König Jerlmyr, Moderaterna
–  Vi behöver kunna bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden men också öppna upp för hyrköp där boende först hyr för att sen köpa. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet och då måste det till breda blocköverskridande reformer som inte hindrar människor från att byta bostad och som premierar billigare boendeformer. 
Peter Wallmark , Sverigedemokraterna
– Genom att se till så även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna. 

Daniel Helldén, Miljöpartiet
– Efter att alliansen sålde ut en stor del av allmännyttan så har andelen hyresrätter med rimliga hyror minskat avsevärt. Stockholmshusen, ett koncept för bostäder som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.