Så vill politikerna göra Farsta tryggare

Farsta centrum och busstorget, en av de miljöer där det sker flest brott.
Farsta centrum och busstorget, en av de miljöer där det sker flest brott.
Trygghet är en av Farstabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skola, trygghet, integration, bostäder och miljö är i fokus för Farstaborna inför höstens val.
Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.
I en serie på fem delar får politikerna nu svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni öka tryggheten i stadens stadsdelar?

Karin Wanngård, gruppledare Socialdemokraterna
– Genom större resurser till polisen, säkrare stadsmiljöer och insatser för att strypa gängrekryteringen. Vi väljer ett helhetsgrepp före skattesänkningar: fler poliser, vakter, belysning, avhopparverksamhet och brottsförebyggande insatser i skolan.
Daniel Helldén, gruppledare Miljöpartiet
– Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan, se fler poliser och stärka det förebyggande arbetet genom fortsatta satsningar på skola och socialtjänst. Vi vill även starta upp Framtid Stockholm i Skärholmen.
Ann-Margarethe Livh, bostads och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
– Polisen behöver lokal kännedom och utöka samarbetet med skola och socialtjänst. Vi vill jobba förebyggande med fritidsgårdar och fältassistenter. I Husby har vi arbetat med feministisk stadsplanering vilket ökar tryggheten.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Vi vill ha levande lokala centrum och använda feministisk stadsplanering för att öka kvinnors trygghet. Fritidsverksamhet för unga, förebyggande sociala insatser samt samverkan med närpolis och civilsamhälle skapar trygghet.
Anna König Jerlmyr, gruppledare Moderaterna
– Tryggheten ska vid sidan fler lokala poliser med högre löner öka genom betydligt fler ordningsvakter och trygghetskameror. Vi vill satsa på DNA märkning mot bostadsinbrott och vi vill omvandla otrygga platser till trygga genom en kraftsamling med fastighetsägare och handlare där vi har heltidsanställda på plats.
Lotta Edholm, gruppledare Liberalerna
– Vi vill ha fler poliser i hela stan, minst 200 trygghetsvakter i otrygga centrum och en stärkt socialtjänst, så att brott både kan förebyggs och beivras. Skräp och klotter föder otrygghet, så renhållningen måste förbättras.
Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet
– Fler poliser och väktare med god lokalkännedom i hela staden. Stärkt samarbete mellan aktörerna i lokalsamhället för gemensamma trygghetsskapande åtgärder och investeringar samt en tryggare stadsmiljö i form av ett levande stadsliv.
Erik Slottner, gruppledare Kristdemokraterna
– Fler kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapa upplysta miljöer, införande av trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika, utegångsförbud på vissa tider och platser för unga som begått brott.
Peter Wallmark, distriktsordförande Sverigedemokraterna
– En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.