ANNONS

Så vill politikerna förändra förskolan

förskola
Hur vill Huddinges politiker utveckla förskolan?
Förskolan är en Huddinges hetaste politiska frågor nu. Så här vill politikerna förändra förskolan - om de får bestämma.
ANNONS

Förskolan, bostäder, äldrevården, pendeltågen och naturen är i fokus för Huddingeborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor. Här är första delen.

1) Vilket ser ni som det största problemet inom förskolan i dag och hur vill ni lösa det?

Daniel Dronjak, Moderaterna:
– Bristen på förskolelärare och barngruppernas storlek. Utegrupper och kreativ planering kan motverka växande barngrupper. Barnskötarna ska ges chans till vidareutbildning. Vi vill ge goda förutsättningar för en bra förskola.
Ingalill Söderberg, Drevvikenpartiet:
– Rekrytering av personal är det största problemet. Förskolelärarna måste avlastas administration. Barngrupper både i förskolan och i fritidshemmen ska vara små och ledas av utbildad personal. Öppna förskolan är viktig.
Sara Heelge Vikmång, Socialdemokraterna:
– Resursbristen. Förskolan har varit underfinansierad i många år och barngrupperna blir större och personalen går på knäna. Så ska vi inte ha det. Vi behöver en ny färdriktning som ger alla barn en bra start på lärandet.
Karl Henriksson, Kristdemokraterna:
– Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, framför allt med fokus på de yngre barnen. För det behövs en fortsatt snabb utbyggnad av nya förskolor och ökad valfrihet genom fler fristående förskolor.
Malin Danielsson, Liberalerna:
– Den största utmaningen nu och framöver är att lyckas rekrytera fler förskollärare och fortsätta hålla den höga kvalitet som förskolan håller. Vi behöver också komma till bukt med de ekonomiska problem som vissa av kommunens förskolor har.
Christian Ottosson, Centerpartiet:
– Stora barngrupper och personalbrist påverkar trygghet och pedagogisk verksamhet. Vi är beredda att se över förskolepengen. Vi vill ha kvar kompetent personal och vill ha fristående aktörer för ökad valfrihet.
Nujin Alacabek Darwich,Vänsterpartiet:
– Vi vill anställa mer personal, minska barngrupperna, satsa på genuspedagogik, rätt till 30 timmar och modersmålsutveckling. Utförsäljningarna av välfungerande förskolor till privata aktörer måste upphöra.

Lars Björkman, Huddingepartiet:
– Barngrupperna växer, barnens behov ändrar karaktär och omfattning. Personalen måste ges kompetensutveckling för att kunna möta utmaningarna. Vi anser att barns behov skall tillgodoses. Omfördelning av ekonomiska resurser ser vi som ett måste.
Mats Arkhem, Sverigedemokraterna:
– Utöver brist på förskoleplatser är det svårt att finna kompetent personal. Anställningsbar personal är – för den lön som erbjuds – en bristvara inom vård, skola och omsorg. Vi ifrågasätter om kommunens mäktar med den kraftiga befolkningsökningen.
Anders Lönroth, Miljöpartiet:
– En långvarig underfinansiering har gjort det omöjligt för förskolan att bedriva en verksamhet med kvalité. Vi vill ha minskade barngrupper och mer personal och är beredda att tillskjuta medel för det.
ANNONS