ANNONS

Det vill politikerna förändra på Östermalm

Fler poliser, mindre barngrupper och bättre äldrevård ska det satsas på.
Fler poliser, mindre barngrupper och bättre äldrevård ska det satsas på.
Ett rent och tryggt Östermalm med fler poliser, mindre barngrupper och bättre äldrevård.
Så kan man sammanfatta vad stadsdelens politiker vill satsa på de kommande fyra åren.
ANNONS

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Östermalm om ni får inflytande efter valet? 

Den frågan ställde Mitt i Östermalm till de nio partier som idag sitter i Stockholms stadshus.

 

En viktig fråga för många partier är trygghet. Socialdemokraterna vill till exempel få tillbaka mer närpolis till stadsdelen.

– I vår trygghetssfär ingår också att inrätta en polisstation på Östermalm och att polisen syns, säger Birgit Marklund Beijer (S).

Vill se kameror

Moderaterna vill se fler poliser på Östermalms gator.

– Vi behöver säkerställa fler synliga poliser, men också ökad möjlighet till trygghetskameror i otrygga miljöer, nära kollektivtrafiken och liknande, säger Tobias Sjö (M), vice ordförande i nämnden.

Mer ljus

I parkerna vill flera av partierna se bättre belysning av trygghetsskäl. Bättre renhållning lyfts också fram som en viktig fråga.

ANNONS

Nämndens ordförande Maria Antonsson (MP) vill också satsa på parkerna.

– Vi vill se fler temalekparker och inspirerande utemiljöer för barn och ungdomar, säger Antonsson som också vill verka för en ungdomsmottagning på Östermalm. 

För lite personal i förskolan

Förskolan är en annan fråga som engagerar. Fem av nio partier vill se mindre barngrupper. KD vänder sig mot nuvarande majoritetens beslut att föräldralediga får ha sina äldre barn på heltid i förskolan.

  Sedan ”rätt till heltid” infördes av majoriteten har både föräldrar och personal larmat om större grupper och tuffare arbetsklimat, säger Steven Crosson (KD), ersättare i nämnden.

Vill kommunalisera hemvården

När det gäller äldrevården vill S att hemsjukvården ska överföras till kommunen. KD och L säger i sin tur att alla över 85 år ska garanteras plats på ett boende.

Se alla svar nedan:

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Östermalm efter valet?

Centerpartiet, Caroline Blomberg, ersättare
1. Centerpartiet vill att äldre skall behandlas respektfullt, få bästa möjliga friskvård för att få åldras värdigt med livskvalitet. All hemtjänst skall utbildas om demens. Maten skall vara smakfull och kostanpassad till individ. Dokumentation och överlämning mellan personal samt planering för individ ska vara obligatorisk.

2. C vill bättra belysningen i parkerna. Fler bekväma sittplatser, sopor och fimpar hålls efter. Bättre framkomlighet på vintern. Byggnation och trafikstörningar ska planeras så att de påverkar medborgarna på minsta möjliga sätt. Att skylta väl med relevant information.

3. Det byggs många nya bostäder i stadsdelen, därmed byggs nya förskolor till inflyttande barn och budgeten behövs till detta. Rätten till heltid har skapat problem för personal och för stora barngrupper. Många föräldrar i stadsdelen använder den nya rätten att ha barnen på förskolan på heltid trots att de är hemma.
Feministiskt initiativ: Rojan Karakaya, sitter ej i nämnden
1. Vi vill se fler stadsodlingar för att öka kunskapen om miljö och klimat samt bidra till gemenskap.

2. Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Framförallt på Gärdet, i studentområdena och Hjorthagen. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

3. Vi vill satsa mer på hbtq-personers och tjejers egen organisering.
Kristdemokraterna, Steven Crosson, ersättare
1. Förskolegrupperna behöver bli mindre. Sedan ”rätt till heltid” infördes av majoriteten har både föräldrar och personal larmat om större grupper och tuffare arbetsklimat. Så kan vi inte ha det. Barnen är det viktigaste vi har och då ska rätt resurser också gå till förskolorna. KD vill ha ett tak på max 12 barn per småbarnsgrupp.

2. Trygghet för äldre. Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti för alla över 85 år, och generösare biståndsbedömning i hemtjänsten. Alla äldre ska veta att man får den omsorg man behöver, när man behöver den. Man ska kunna lita äldreomsorgen.

3. Skatten ska sänkas. Kristdemokraterna vill sänka skatten mest av alla partier i kommunen, med 45 öre. Varje krona som tas i skatt från medborgaren måste vara befogad, tyvärr går mycket av kommunens budget idag till absurda projekt, lång bort ifrån välfärdens kärna. Sänkta skatter innebär ökad frihet.
Liberalerna, Mats Hasselgren, ledamot
1. Det är viktigt med fler bostäder, men Stockholms skönhet, strandlinjer och historiska byggnader behöver värnas. Det är fel att riva hus som t ex Astoria. Nobelbygget blir för stort, för dyrt, för fult och på fel plats. Vi vill i stället utveckla Blasieholmen. Vi slår också vakt om Stureplanskvarteret med Sturehof.

2. Valfrihet och rätten att själv forma sitt liv ska gälla också för äldre. Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboende. Det krävs bättre granskning och kontroll av äldreboenden, både kommunala och privata. LSS måste betyda frihet och rättvisa för alla med funktionshinder oavsett ålder.

3. Trygghet, lek och anpassad pedagogisk verksamhet ska dominera i förskolan. Vi vill att alla barn ska ha bra utomhusmiljöer och fysisk aktivitet. Mindre barngrupper med fler förskollärare höjer kvaliteten. För att undvika framtida platsbrist krävs planering och god framförhållning.
Miljöpartiet, Maria Antonsson, ordförande
1. Stoppa planerna på Österleden med bl.a. den tänkta motorvägspåfarten på Gärdet. Istället vill vi satsa på bra kollektivtrafik och underlätta för gång- och cykeltrafikanter.

2. Ordna fler träffpunkter, aktiviteter och möjligheter till utevistelser för äldre. Vi vill också öka andelen ekologisk, närproducerad och säsongsanpassad mat i äldreomsorg och förskolor. 

3. Skapa fler temalekparker och inspirerande utemiljöer för barn och ungdomar samt öppna en ungdomsmottagning på Östermalm. 
Moderaterna, Tobias Sjö, vice ordförande
1. Förbättra tryggheten. Vi behöver säkerställa fler synliga poliser, men också ökad möjlighet till trygghetskameror i otrygga miljöer, nära kollektivtrafiken och liknande. Att känna sig trygg ska vara en grundläggande del av vardagen – såväl på Östermalm som i resten av staden.

2. Den S-ledda majoriteten har återkommunaliserat en rad välfungerande och uppskattade verksamheter. På Östermalm har det gällt parklekar och äldreboenden. Människor ska själva ska kunna välja alternativ som passar dem. Vi behöver mer valfrihet, innovation och entreprenörskap inom välfärden.

3. Snyggt och rent Östermalm. Städning och renhållning är till viss del stadsdelens ansvar. Vi vill se lokalt krafttag mot nedskräpning och ha en förbättrad städning både på gator och i parker. Nolltolerans mot klottret och ett definitivt nej till graffitiväggar i stadsdelen.
Socialdemokraterna,Birgit Marklund Beijer, ledamot:
1. Vi vill ge Östermalm fler förskollärare, mindre barngrupper och införa maxtak för barngruppernas storlek. Barnen ska erbjudas en trygg, lärorik och stimulerande miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Östermalm är en växande stadsdel och många förskolor måste byggas.

2. Vi ställer krav på kontinuitet i hemtjänsten och inför hemgångsteam för de äldre. Hemsjukvården ska överföras till kommunen och hemtjänsten stärkas. Vi bygger mer så att äldres behov av trygga boendeformer tillgodoses. Vi vill anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och stärka kompetensen.

3. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Östermalm är en trygg stadsdel jämfört med andra, men icke desto mindre är det viktigt att den hålls ren och snygg, med bra snöröjning och sandning. I vår trygghetssfär ingår också att inrätta en polisstation på Östermalm och att polisen syns.
Sverigedemokraterna, Peter Wallmark, sitter ej i nämnden
1. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

2. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

3. Förbjud tiggeriet. Även byggandet av illegala kåkstäder med massiv nedskräpning som följd är ett växande problem inom Stockholms stad. Det är inte en hållbar situation att Stockholms stad ska ta ansvar för andra europeiska länders medborgare och därför vill vi se ett förbud mot tiggeri.
Vänsterpartiet, Jaime Barrios, ledamot
1. Vänsterpartiet i Östermalm kommer oavsett valresultatet att försätta med att driva en aktiv politik vars syfte är att få en bättre och värdig äldreomsorg. Vi ska satsa för att säkerställa resurser i form av framför allt personal med justa löner, bra arbetsmiljö och kompetensutveckling. Äldreboendet Rio som återtagits i egen regi ska utvecklas ännu mer för att erbjuda och garantera kvalitet i alla avseenden, bland annat mat, rekreation och service.

2. Förskolor ska bibehålla den höga nivån som genomförda brukarundersökningarna visar för mandatperioden 2014-2018.

3. Tryggheten ska genomsyra våra parker. Belysningen ska bli optimal.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.