ANNONS

Här är politikernas visioner för Södermalm

De superlokala politikerna svarar på frågan vad de vill förändra på Södermalm efter valet.
De superlokala politikerna svarar på frågan vad de vill förändra på Södermalm efter valet.
Förskola, parker och trygghet står i fokus för Södermalms superlokala politiker.
Vi frågade vad som borde prioriteras i stadsdelen. Här är deras svar.
ANNONS

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Söder efter valet? Den frågan ställde Mitt i Södermalm till stadsdelens lokala representanter i de nio partier som i dag sitter i Stockholms stadshus.

Renhållning och schyssta parker är viktigt för flera av partierna i båda blocken. Alliansen vill se krafttag mot klotter och flera partier säger sig vilja avskaffa de lagliga graffitväggarna.

Nämndens ordförande Anders Göransson (S) öppnar för nya grönomröden – och att städa ännu mer i de som redan finns.

– Vi vill bevara, vårda och utveckla Södermalms parker genom att ordna nya parker, som Monteliusvägen 2.0, skriver han.

Miljöpartiet vill också satsa på det offentliga rummet.

– Fler badställen, mer stadsodling och grönytor. Schackspel på torg och utomhusgym som fungerar också för seniorer, skriver Anna-Klara Müntzing (MP).

Vill anställa vakter

Trygghet är ett ledord för många partier. Fi vill se tryggare miljöer för barn och kvinnor, medan Moderaterna gärna ser kommunala vakter.

ANNONS

– Anställ ordningsvakter på Södermalm för att skapa ökad trygghet bland annat i våra parker. Möjliggör för ordningsvakterna att bötfälla för nedskräpning, säger Christoffer Järkeborn (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Mindre barngrupper viktig fråga

Fem av nio partier lyfter fram vikten av mindre barngrupper eller mer personal i förskolan i stadsdelen. Sverigedemokraterna har dock fler åtgärder de vill se i Söders förskolor.

– Vi vill se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik i förskolan, skriver SD:s gruppledare Peter Wallmark.

Vi ställer oss avvisande till könsneutral genuspedagogik i förskolan

Peter Wallmark, SD

Bättre äldrevård talar många partier också om. Vänsterpartiet vill minska antalet privata aktörer inom hemtjänsten, medan Liberalerna lyfter fram vikten av plats på äldreboenden för alla över 85 år.

Se alla svar nedan:

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Södermalm efter valet?

Centerpartiet, Fredrik Lindstål
1. Bevara Pålsundet! Förstärk och återställ de berörda kajerna och utveckla promenadstråket så att cyklister, bilister och gående kan samsas tryggt i en anrik stadsmarin parkmiljö. Förläng den befintliga parken och samverka med båtklubbarna för att skapa en tillgänglig och levande plats som fler har tillgång till.

2. Grönare parker – Södermalms parker är några av Stockholms mest uppskattade platser på sommaren. För att de ska vara fortsatt gröna, levande och trygga måste vi öka resurserna till städning, skötsel och underhåll. 

3. Attraktiva och trygga stråk - Öka framkomligheten längs Årstaviken med hjälp av pontoner och utveckla stråket från Fatburen till Björns trädgård. Gör Medborgarplatsen till en attraktiv destination där kultur, handel, mat, saluhallar och torgmöten samsas för att skapa en levande mötesplats.  
Feministiskt initiativ, Djuna Jangmyr
1. Vi vill att stadsdelen ska satsa mer på hbtq-personers och tjejers egen organisering.

2. Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

3. Vi vill se mer kultur i den offentliga miljön och satsa på feministisk stadsplanering vilket skapar tryggare miljöer för alla, men i synnerhet för kvinnor och barn.
Kristdemokraterna, Jonatan Hedin
1. Stoppa klottret! Det ökande klottrandet förstör vårt vackra Södermalm, och kostar bostadsrättsföreningar och företagare stora pengar varje år. Klotterväggen i Tanto har ökat mängden klotter på Södermalm, så den vill vi ta bort direkt. Sätt även in sanktioner mot krogar som drar till sig klottrare.

2. Bevara Pålsundet med minimalt invasiva lösningar för att bevara den vackra strandremsan nära Hornstull. Sträckan är inte bara en av Stockholms sista bevarade naturliga strandkanter utan också en vacker och uppskattad oas för både boende och turister. Flytta trafiken och rör inte Kaninburen!

3. Respektera de boende när det byggs! Vid byggen av kommersiella fastigheter och bostäder måste större hänsyn tas till dem som redan bor här. Med några få undantag är Södermalm färdigbebyggt. När existerande fastigheter utvecklas bör det ske med stor hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse.
Liberalerna, Anne-Lie Elfvén
1. Skolan först. Besparingarna måste upphöra. Förskolans barngrupper ska bli mindre, inte större som de blivit under socialdemokraternas tid, och förskollärarna ska bli fler. Barnen i vår stadsdel ska få en trygg och lärorik start i livet.

2. Tryggare och snyggare. Alla ska känna sig trygga på Södermalm, dag som natt. I dag känner sig allt fler otrygga. Så ska det inte vara. Vi vill se tidiga sociala insatser, fler poliser och ordningsvakter, bättre belysning och fler människor i rörelse. 24-timmarsgarantin ska upprätthållas, klotter ska bort snabbt och fulla papperskorgar ska tömmas.

3. En trygg ålderdom. Stoppa nedläggningen av äldreboenden och ge alla över 85 år som vill plats på servicehus eller vård- och omsorgsboende. På våra äldreboenden ska det finnas aktiviteter, mötesplatser och träffpunkter som håller öppet året runt.
Miljöpartiet, Anna-Klara Müntzing
1. Det ska vara enkelt att leva rätt, klimat- och miljömässigt. Dricksvattenkranar i parkerna, Göra det lättare att återvinna och återanvända. Fortsatt arbete med ”Giftfri förskola” och göra ekologisk mat till standard i verksamheterna. Fler solpaneler, värna den biologiska mångfalden.

2. Öka den sociala hållbarheten genom mer förebyggande och uppsökande arbete i stadsdelen. Fortsätta utveckla brukarinflytandet. Vi vill förstärka verksamheten med personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Även förbättra tillgängligheten generellt.

3. Utveckla det offentliga rummet - fler badställen, mer stadsodling och grönytor. Schackspel på torg och utomhusgym, även för seniorer. Rusta upp motionsspårsslinga, omvandla betongväggar till gröna väggar. Medborgarförslag ska kunna läggas vilket område det än gäller.
Moderaterna, Christoffer Järkeborn
1. Ett tryggt och snyggt Söder.
Anställ ordningsvakter på Södermalm för att skapa ökad trygghet bland annat i våra parker. Möjliggör för ordningsvakter att bötfälla för nedskräpning. Avskaffa graffittiväggarna. Nolltolerans mot klotter

2. Ett mer levande Södermalm
Kraftig ökning av upprustning av våra parker. Ökade öppettider på Södermalms parklekar. Använd parkerna bättre under hela året. Fler platser för stadsodlingar. Använd gatorna till mer utrymme för uteserveringar, foodtrucks och promenadstråk. Fler badplatser. Fler utegym.

3. Välfärden.
Ökade satsningar på förskolan. Fler kockar, egna tillagningskök och mer ekologisk mat på våra förskolor och våra äldreboenden. Fler inriktningar inom förskolan och värna valfriheten. Satsa på digitalisering inom förskolan och äldreomsorgen. Nolltolerans mot dåliga förskolor och äldreboenden oavsett driftsform
Socialdemokraterna, Anders Göransson (S)
1. Södermalms parker. Vi vill bevara, vårda och utveckla Södermalms parker genom att ordna nya parker: ex Monteliusvägen 2.0. Bejaka goda medborgarförslag för att öka trygghet och trivsel. Städa mer och smartare. Satsa på belysningen både själva och i samarbete med företagare och fastighetsägare.

2. Välfärden. Söders förskolor har i dag fler förskolelärare, mindre barngrupper och föräldrarna är mer nöjda jämfört med 2014. Nu vill vi öka bemanningen. I den kommunala äldreomsorgen vill vi sjösätta projektet Trygg hemgång. Öppna ytterligare ett aktivitetscenter. Regeln ska vara fasta anställningar.

3. Sommarjobben. Den här mandatperioden har 900 ungdomar sommarjobbat varje sommar. En tredubbling jämfört med de borgerliga partiernas sista år vid makten. Vi vill vidareutveckla den satsningen. Vi vill också fortsätta satsningen på egen försörjning och boende för de nyanlända på Vintertullen och Tanto.
Sverigedemokraterna, Peter Wallmark
1. Tryggheten. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

2. Skolan. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

3. Förskolan. Vi vill förbättra förskolan. Varje barn förtjänar den bästa omvårdnad, därför vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik i förskolan.
Vänsterpartiet, Birgitta Sevefjord
1. Personal inom omsorg och förskola bär välfärden på sina axlar. Vi måste prioritera kompetensutveckling och arbetsmiljö inom äldreboende och hemtjänst samt ha fler anställda inom förskolan så att barngrupperna kan minska. Men också vara mer lyhörda för personalens åsikter om hur verksamheter kan bedrivas på bästa sätt.

2. Äldre ska ha mer inflytande över innehållet i hemtjänsten, vad som ska göras och när. Idag bedrivs 30 procent av kommunen och resten av många olika privata aktörer. De är så många att det är omöjligt att göra ett rationellt val. Vi vill att kommunens andel ska öka, minska personalomsättningen och öka kvalitén.

3. Vi ska fortsätta att rusta upp våra parker till glädje för gamla och unga. Tillgängligheten ska vara stor även för dem med funktionsvariationer. Klottret ska bort och grafittin i Tanto ska vara kvar - den är en succé.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Södermalm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.