Så vill politikerna förbättra Haninges skolor

Politikerna i Haninge svarar på hur de ska öka personaltäthet och kvaliteten i skolan.
Politikerna i Haninge svarar på hur de ska öka personaltäthet och kvaliteten i skolan.
Haninge ligger kvar i landets absoluta bottenskikt sett till lärartätheten i skolan och kommunen har svårt att lösa lärarbristen. Såhär vill politikerna i kommunhuset öka personaltäthet och kvaliteten i förskolan och skolan.
I en serie på fem delar får politikerna i Haninges kommunhus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den första delen.

Haninge ligger kvar i landets absoluta bottenskikt sett till lärartätheten i skolan, sjätte sämsta kommunen närmare bestämt, och Haninge har svårt att locka lärare i konkurrensen med andra kommuner.

Vad vill politikerna i kommunhuset göra för att öka personaltäthet och kvaliteten i förskolan och skolan. Det svarar de på här.

 

 

Vad vill ni göra för att öka personaltäthet och kvaliteten i förskolan och skolan?

Petri Salonen, Centerpartiet
– Vi vill ge skolan arbetsro. Våra rektorer och förskolechefer ska ha goda förutsättningar att tillsammans med sina medarbetare utveckla verksamheten och kvaliteten.
– Vi måste stärka Haninge kommun som arbetsgivare för att vara attraktiva.
Samuel Skånberg, Vänsterpartiet
– Vi vill stoppa privata vinstuttag i Haninge och satsa på skolorna med störst utmaningar. Då rekryteras lättare lärare och fler når målen.
– Vi vill öka antalet specialpedagoger och ha elevhälsoteam på alla skolor.
Tobias Hammarberg, Liberalerna
– Vi vill ha fler yrkesgrupper i skolorna som avlastar och kompenserar för lärarbristen.
– Lärarna ska inte vara rastvakter – de ska lära våra unga att läsa och räkna.
– Vi har visat i våra budgetförslag att vi inte bara pratar – vi menar allvar.
Sahir Drammeh, Miljöpartiet
– Förskolan fick extra pengar i budgeten genom stadsbidrag för höjd lärartäthet, och vi hoppas på bättre förutsättningar för mindre elevgrupper.
– Det är pedagogiskt utbildad personal som ska ge barnen och eleverna trygghet och utveckling.
Martina Mossberg, Moderaterna
– Vi vill att gemensamma ordningsregler införs och att en nolltolerans mot mobbning införs på riktigt.
– Lärarna ska avlastas från administrativa uppgifter, då blir yrket mer attraktivt och mer tid går till eleverna och undervisningen.
Meeri Wasberg, Socialdemokraterna
– Vi vill investera i fler förskollärare och fler lärare.
– Vi vill arbeta strategiskt med kompetensutveckling och frigöra mer tid som ger förutsättningar för lärarna att undervisa och skapa ordning och reda i klassrummet
– Fler ska lära sig mer.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna
– Vi vill slopa dagens vinstmål på skola och omsorg och avskaffa partistödet.
– Vi ser att detta tillsammans med ett minskande av konsulter, representation, politikerlöner och arvoden ger totalt 180 miljoner kronor extra.

– Vi vill stoppa vinstdrivande företag i välfärden.
Martin Strömvall, Kristdemokraterna
– Barngrupperna i Haninges förskolor bör minskas med ett riktvärde på 15 barn i småbarnsgrupperna. Vi vill ha högst 25 timmar förskola i veckan för barn med föräldrar som är hemma.
– Lärarnas administrativa arbete kan vi minska genom lärarsekreterare.
Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna
– Ordning och arbetsro är viktigt. Särskilt viktigt är att stökiga elever inte stör övriga, utan i stället får undervisning i särskild jourskola.
– Pedagogerna skall bara ägna sig åt barnen. Det blir möjligt genom att anställa stödpersonal.

Vi har ställt samma frågor till alla partier som i dagsläget är representerade i kommunfullmäktige. Haningepartiet är inte tillfrågat då partiet bildats under mandatperioden och därför inte kunde få några mandat i kommunfullmäktigevalet 2014.

De två sittande kommunfullmäktigepolitiker som kom in på MP-mandat i valet 2014, men under mandatperioden först blev oberoende och därefter var med och grundade Haningepartiet har därför inte tillfrågats.