Så ska politikerna förbättra skolan

I utredningen on nya skolorganisationen i Vallentuna föreslås att lägga ner Karlbergsskolan.
Skolan är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Skolan är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra - om de får bestämma.

Trygghet, skola, trafik, barnomsorg och bostadsbyggande är i fokus för Brommaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska alla skolor i Stockholms stadsdelar få samma kvalitet?

Ann-Margarethe Livh , Vänsterpartiet
– Skolor med störst behov ska få mest pengar. Skolor behöver elever med olika bakgrund. Alla skolor ska ha ett elevhälsoteam. Vi behöver anställa fler lärare. Skolans pengar ska gå till verksamheten, inte riskkapitalister.
Lotta Edholm, Liberalerna
– I utsatta områden är det idag en lägre andel behöriga lärare än i innerstaden, så ska det inte vara. Vi måste satsa så att alla skolor har en trygg arbetsmiljö och behöriga lärare. Alla skolor ska vara bra skolor.
Erik Slottner, Kristdemokraterna
– Anställ mer administrativ personal som avlasta lärarnas arbetsbörda. Utveckla elevhälsan och stödet till elever med särskilda behov. Inför aktivt val av skola. Prioritera ordning och arbetsro. Stäng undermåliga skolor.
Karin Wanngård, Socialdemokraterna
– Vi behöver se till att alla skolor har en hög andel behöriga lärare. Att det finns en skolledning som har tillräckligt med resurser för att kunna förstärka stödet runt varje elev så att ingen hamnar efter.

Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ
– Vi vill slopa det fria skolvalet som under lång tid ökat segregeringen och försvårat skolans kompensatoriska uppdrag. Vi vill se mer resurser, socioekonomisk utjämning och rita om skolornas upptagningsområden för att få blandade klasser.
Karin Ernlund, Centerpartiet
– Genom att granska och upptäcka skolor med problem som inte når upp till kvalitetskraven.
Skolor som inte håller en bra kvalitet ska stängas ned oavsett driftsform. Ingen ska behöva riskera att välja en dålig utbildning.
Anna König Jerlmyr, Moderaterna
– Hög kvalitet i skolan sker genom att varje elev möts av höga förväntningar, en lugn skolmiljö och får rätt stöd för att nå sin fulla potential. Aktivt skolval, utökad undervisningstid och satsningar på lärarna är viktiga steg dit. 
Daniel Helldén, Miljöpartiet
– Vi i majoriteten har vänt trenden, nu minskar skillnaderna i kunskapsresultat mellan stadens skolor. Vi vill att skolorna med störst utmaningar ska fortsätta få extra resurser. Lärarna på dessa skolor ska även få lönetillägg.
Peter Wallmark , Sverigedemokraterna
– Förstatliga skolan och öka lärarnas status.