ANNONS

Så ska politikerna jobba för det gröna Solna

Svanen Frasse i Råstasjöns naturreservat.
Svanen Frasse i Råstasjöns naturreservat.
Naturreservatet runt Råstasjön har varit en het fråga som fortsätter att engagera Solnaborna. Många vill se att Solnas grönområden bevaras. Såhär kommer politikerna att jobba för grönområdena om de vinner valet.
ANNONS

Bevarandet av grönområden, skol- och förskolefrågor, bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

 

Hur vill ni arbeta för att bevara Solnas grönområden?

Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Fortsätta arbetet med det nya naturreservatet kring Råstasjön. Göra insatser som förbättrar vattenkvaliteten i första hand i Brunnsviken. Skapa fler gröna kilar och "pocket parks" mellan våra bostadshus som värms upp med 100 procent förnybar energi.
Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Vi värnar en grön stad med allt ifrån gröna gårdar och tak via närparker och stadsparker till naturområden som Nationalstadsparken (Hagaparken) och Igelbäckens naturreservat. Vi motsätter oss ytterligare byggnation runt Råstasjön och längs med Solnas stränder.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
I tätbebyggda Solna har grönområden stor betydelse. Vid nybyggnation vill vi bygga på redan hårdgjord yta och säkra att grönområden finns inom 300 meters avstånd. Naturreservatet ska vara så stort som möjligt och spänna över kommungränsen.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Vi anser att det är viktigt att Solnas grönområden bevaras. Solna är tättbefolkat och vi människor behöver grönområden för vår rekreation. Vi vill dämpa den pågående byggtakten och inte sälja våra grönområden.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Redan 2005 föreslog vi ett naturreservat runt Råstasjön. Det har äntligen blivit verklighet, men vi ville ha ett större reservat. Vi säger nej till att bygga bostäder och kontor intill sjön och vi kräver en budget för skötseln av Råstasjön.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
Att vi bildat naturreservat kring Råstasjön är viktigt för att bevara naturvärden. Solnas grönområden ska också vara tillgängliga för solnaborna. Vi vill därför ha en badplats i Brunnsviken och grillplatser i naturen intill Järvastaden.
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Liberalerna var inom Alliansen det parti som tydligast drev på för ett naturreservat vid Råstasjön. I övrigt vill vi att man inventerar natur- och rekreationsvärden i grönområden runt om i staden för att förhindra att värdefulla miljöer byggs bort.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
Fortsätta inventera naturvärden i hela kommunen. Bevarade och utvecklade grönstråk behövs för biologisk mångfald. Grönplanen och mer skötsel av naturmark är viktiga verktyg framöver. Råstasjön är exempelvis nu naturreservat med ny skötselplan.
Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Vi vill värna alla grönområden i kommunen särskilt träd, parker och skogar. Vårt mål är att bevara och utveckla dessa. Att hänsyn tas till befintlig natur vid bebyggelse. Att de skyddas från nedskräpning genom bättre avfall- och sophantering.
Madeleine Frånberg, talesperson, Solnapartiet
Råstasjöns naturreservat ska utökas i alla riktningar och skötas varsamt. Parker ska utvecklas till sociala ytor med spontanidrott och lek. Nybyggnation ska göras på redan hårdgjorda ytor.
ANNONS