ANNONS

Så vill politikerna satsa på integrationen

Satsningar på integration är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Satsningar på integration är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Satsningar på integration är en av Sundbybergsbornas viktigaste frågor inför valet.
Så här svarar partierna, som kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val, på frågan om hur integrationen i kommunen kan förbättras.
ANNONS

Trygghet, skola, nedskräpning, integration, klimat och kollektivtrafik är i fokus för Sundbybergsborna inför höstens val.

Det har Mitt i Sundbyberg tagit reda på genom en enkätundersökning på webben och genom snack med folk på stan.

Satsningar på integration är en av Sundbybergsbornas viktigaste frågor inför valet.

Så här svarar partierna, som kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val, på frågan om hur integrationen i kommunen kan förbättras.

Integration är ett ämne som flera vill se satsningar inom. Vad har ni för planer där?

Maria Bohman Kreij (KD)
SFI ska starta direkt och innefatta språkinlärning och samhällsorientering. Vi ska klargöra vilka rättigheter och skyldigheter man har i vårt land och att dygder som flit och tålamod, medmänsklighet och mod är grunden för vårt samhälle.
Mikael T. Eriksson (M)
Vi vill införa en integrationsplikt. Alla nya Sundbybergare ska delta i språk- och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till det första jobbet. Inrätta ett mottagningscenter för nyanlända där vi samlar alla nödvändiga myndighetskontakter.
Hembesök ska genomföras med syfte att säkerställa att bidrag faktiskt går till de som är behövande. Fusk ska polisanmälas.
Vi inför etableringslån i stället för bidrag i det glapp som uppstår i övergången från asylsökande till uppehållstillstånd.
Johan Storåkers (L)
Idrott och kultur är bland det bästa som finns för att förena människor över gränser. Vi börjar nu äntligen närma oss målet att sätta igång ett av landets största byggen av nya idrottsanläggningar. Liberalerna önskar även skapa nytt liv i Teater Bristol-lokalen, fortsätta att satsa på stadens musikskola, biblioteken och musikprojektet El Sistema.
Stefan Bergström (C)
Språk och arbete är mycket viktiga nycklar till lyckad integration. Därför vill vi att nyanlända får intensivkurs i svenska och chans till enkla jobb direkt.
Peter Schilling (S)
Det är viktigt att snabbt delta i samhälls- och arbetslivet. Därför vill vi korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad. Vi kommer också satsa på ökad möjlighet till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb.
Jesper Wiklund (V)
Bostäder är nyckeln till integration. Vi måste korta bostadsköerna genom att bygga billiga hyresrätter och stoppa utförsäljningarna, sänka inkomstkraven för ett förstahandskontrakt, införa Kompiskontrakt, rätt att bo kvar vid renovering och få bort den olovliga andrahandsuthyrningen.
Gary Aelius (SD)
Svenskundervisning är grunden. Stimulerat småföretagande ökar sysselsättningen och stärker integrationen. Vi har krävt gynnsammare köregler för ALLA Sundbybergare, vilket minskar trångboddheten även hos våra invandrare.   
Lars Lindgren (SLP)
Ökad delaktighet är nyckelordet. Samarbete med idrottsrörelser och föreningar inom kultur och fritid. Tidig och mer omfattande svensk undervisning varvad med praktik. Fler praktikplatser och ökat mentorskap. Utöka bostadsgarantin till alla under 28 år.
Annika Hirvonen Falk (MP)
Stadsdelar med skarpa gränser mellan varandra har ökat segregationen. Vi vill bygga ihop staden genom att göra Enköpingsvägen till en ny stadsdel och gräva ner järnvägen i centrala Sundbyberg. Korta vägarna till arbete och studier. Stöd i bostads- och arbetssökande är avgörande för att motverka segregation.