Så vill politikerna höja kvaliteten i skolan

Hökarängsskolan fick en ny rektor tidigare i vår, efter en turbulent tid.
Hökarängsskolan fick en ny rektor tidigare i vår, efter en turbulent tid.
Skolan är en av Farstabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skola, trygghet, integration, bostäder och miljö är i fokus för Farstaborna inför höstens val, visar Mitt i:s enkätundersökning.
I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska alla skolor i Stockholms stadsdelar få samma kvalitet?

Karin Wanngård, gruppledare Socialdemokraterna
– Vi behöver se till att alla skolor har en hög andel behöriga lärare. Att det finns en skolledning som har tillräckligt med resurser för att kunna förstärka stödet runt varje elev så att ingen hamnar efter.

Daniel Helldén, gruppledare Miljöpartiet
– Vi i majoriteten har vänt trenden, nu minskar skillnaderna i kunskapsresultat mellan stadens skolor. Vi vill att skolorna med störst utmaningar ska fortsätta få extra resurser. Lärarna på dessa skolor ska även få lönetillägg.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd Vänsterpartiet
– Skolor med störst behov ska få mest pengar. Skolor behöver elever med olika bakgrund. Alla skolor ska ha ett elevhälsoteam. Vi behöver anställa fler lärare. Skolans pengar ska gå till verksamheten, inte riskkapitalister.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Vi vill slopa det fria skolvalet som under lång tid ökat segregeringen och försvårat skolans kompensatoriska uppdrag. Vi vill se mer resurser, socioekonomisk utjämning och rita om skolornas upptagningsområden för att få blandade klasser.
Anna König Jerlmyr, gruppledare Moderaterna
– Hög kvalitet i skolan sker genom att varje elev möts av höga förväntningar, en lugn skolmiljö och får rätt stöd för att nå sin fulla potential. Aktivt skolval, utökad undervisningstid och satsningar på lärarna är viktiga steg dit.
Lotta Edholm, gruppledare Liberalerna
– I utsatta områden är det idag en lägre andel behöriga lärare än i innerstaden, så ska det inte vara. Vi måste satsa så att alla skolor har en trygg arbetsmiljö och behöriga lärare. Alla skolor ska vara bra skolor.
Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet
– Genom att granska och upptäcka skolor med problem som inte når upp till kvalitetskraven.
Skolor som inte håller en bra kvalitet ska stängas ned oavsett driftsform. Ingen ska behöva riskera att välja en dålig utbildning.
Erik Slottner, gruppledare Kristdemokraterna
– Anställ mer administrativ personal som avlasta lärarnas arbetsbörda. Utveckla elevhälsan och stödet till elever med särskilda behov. Inför aktivt val av skola. Prioritera ordning och arbetsro. Stäng undermåliga skolor.
Peter Wallmark, dirstriktsordförande Sverigedemokraterna
– Förstatliga skolan och öka lärarnas status