Politiker svarar: Så blir skolorna lika bra

skola
Satsningar på fler behöriga lärare och mer resurser i skolan utlovas av politikerna.
Situationen inom skolan är en fråga som engagerar invånare i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö. Så här vill politikerna öka likvärdigheten mellan stadens skolor.

Förskola, skola, trygghet, vård, integration och bevarande av skog och natur är viktiga valfrågor för invånarna i Hägersten-Liljeholmen/Älvsjö. Det visar sig i en valenkät som Mitt i gjort.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan.

Hur ska alla skolor i Stockholms stadsdelar få samma kvalitet?


Karin Wanngård, finansborgarråd (S)
Vi behöver se till att alla skolor har en hög andel behöriga lärare. Att det finns en skolledning som har tillräckligt med resurser för att kunna förstärka stödet runt varje elev så att ingen hamnar efter.

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)
Vi i majoriteten har vänt trenden, nu minskar skillnaderna i kunskapsresultat mellan stadens skolor. Vi vill att skolorna med störst utmaningar ska fortsätta få extra resurser. Lärarna på dessa skolor ska även få lönetillägg.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
Skolor med störst behov ska få mest pengar. Skolor behöver elever med olika bakgrund. Alla skolor ska ha ett elevhälsoteam. Vi behöver anställa fler lärare. Skolans pengar ska gå till verksamheten, inte riskkapitalister.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare (FI)
Vi vill slopa det fria skolvalet som under lång tid ökat segregeringen och försvårat skolans kompensatoriska uppdrag. Vi vill se mer resurser, socioekonomisk utjämning och rita om skolornas upptagningsområden för att få blandade klasser.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M)
Hög kvalitet i skolan sker genom att varje elev möts av höga förväntningar, en lugn skolmiljö och får rätt stöd för att nå sin fulla potential. Aktivt skolval, utökad undervisningstid och satsningar på lärarna är viktiga steg dit.
 
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)
I utsatta områden är det idag en lägre andel behöriga lärare än i innerstaden, så ska det inte vara. Vi måste satsa så att alla skolor har en trygg arbetsmiljö och behöriga lärare. Alla skolor ska vara bra skolor.
Erik Slottner, gruppledare (KD)
Anställ mer administrativ personal som avlasta lärarnas arbetsbörda. Utveckla elevhälsan och stödet till elever med särskilda behov. Inför aktivt val av skola. Prioritera ordning och arbetsro. Stäng undermåliga skolor.
 
Karin Ernlund, gruppledare (C)
Genom att granska och upptäcka skolor med problem som inte når upp till kvalitetskraven.
Skolor som inte håller en bra kvalitet ska stängas ned oavsett driftsform. Ingen ska behöva riskera att välja en dålig utbildning.
Peter Wallmark, distriktsordförande Stockholm (SD)
Förstatliga skolan och öka lärarnas status.