Så ska politikerna minska segregationen

Bostadsfrågan är viktig för att minska segregationen, anser de flesta politiker.
Bostadsfrågan är viktig för att minska segregationen, anser de flesta politiker.
Hur integrationen ska förbättras är en fråga som engagerar invånare i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö. Så här tänker politikerna arbeta för minska segregationen i staden.

Förskola, skola, trygghet, vård, integration och bevarande av skog och natur är viktiga valfrågor för invånarna i Hägersten-Liljeholmen/Älvsjö. Det visar sig i en valenkät som Mitt i gjort.

I en serie på fem delar får politikerna i Stockholms stadshus svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan.

Hur ska ni arbeta för att minska segregationen i Stockholm stad?

Karin Wanngård, finansborgarråd (S)
Genom att minska de ekonomiska klyftorna. Bara då kan vi få en stad med goda livsvillkor för alla. Bäst resultat får vi om vi börjar redan i förskolan och skolan. Nästan lika viktigt är att få bort bostadsbristen och där är vi stolta över vad vi åstadkommit.
Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)
Med bra skolor och en blandning av upplåtelseformer på bostäder, fler mötesplatser och satsningar på parker, centrum, idrottsplatser och arbetsplatser så kan vi göra det attraktivt att bo och verka i alla delar av staden.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V)
Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill satsa på skolan, utveckla centrum och skapa arbetsplatser i förorten. Det ska vara lika bra service i Järva som på Östermalm. Vi vill ha ett samhälle för alla.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare (FI)
Genom stärkt arbete mot rasism som är en av orsakerna till segregation. Vi satsar på arbetslösa unga och nyanlända kvinnors tillgång till studier och arbete. Vi omfördelar resurser för en likvärdig välfärd i alla delar av staden.
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M)
I vårt Stockholm minskar segregationen när det finns både radhus, bostadsrätter och hyresrätter sida vid sida och där skolorna, oavsett bostadsadress, levererar kunskap i en trygg studiemiljö. Därför måste vi få fler meriterade lärare men också fler filialer av eftersökta skolor till ytterstaden. 
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)
Det måste bli enklare att få ett första jobb och vi måste bygga en stad med bostäder, jobb och service överallt. Skolan är avgörande. De skickligaste lärarna ska finnas i skolor med de svåraste utmaningarna, då krävs högre löner.
Erik Slottner, gruppledare (KD)
Gör Stockholm mer företagarvänligt, eftersom det är jobb – inte bidrag – som är det mest effektiva verktyget mot segregation. Skolan behöver bättre arbetsro och förmedla goda värderingar. Stöd till familjer är också avgörande i arbetet.
                     
Karin Ernlund, gruppledare (C)
Bygga Stockholm socialt hållbart genom bostäder som människor har råd att efterfråga, trygga stadsmiljöer, att människor med olika erfarenheter träffas i sin vardag genom en blandning av upplåtelseformer och arbetsplatser i alla stadsdelar.
 
Peter Wallmark, distriktsordförande Stockholm (SD)
Genom att ställa krav, tex på att lära sig svenska. Språket är nyckeln för att kunna delta aktivt i samhället.