Min lokala hjälte

Så vill politikerna satsa på skolorna

Mer pengar till skola och förskola är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Mer pengar till skola och förskola är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Mer pengar till skola och förskola är en av Sundbybergsbornas viktigaste frågor inför valet.
Så här svarar partierna, som i dag sitter i kommunfullmäktige, på väljarnas viktigaste valfrågor.

Trygghet, skola, nedskräpning, integration och kollektivtrafk är i fokus för Sundbybergsborna inför höstens val.

Det har Mitt i Sundbyberg tagit reda på genom en enkätundersökning på webben och genom snack med folk på stan.

I en serie på fem delar får nu politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor.

Detta är del nummer ett.

Vi har ställt samma frågor till alla partier som i dagsläget är representerade i kommunfullmäktige. Miljöpartiet är inte tillfrågat då de i dag inte sitter på några platser i kommunfullmäktige. De oberoende politiker som i dag sitter på stolarna i kommunfullmäktige är inte tillfrågade då de inte representerar något parti.

Många Sundbybergare önskar sig mer pengar till skola och förskola. Hur vill ni satsa på detta?

Maria Bohman Kreij (KD)
Vi vill satsa på bra löner och arbetsmiljö för våra lärare så att fler lockas till skolan. I förskolan vill vi ha mindre barngrupper och mer personal.
Mikael T. Eriksson (M)
Vi vill fortsätta våra satsningar på bland annat höjd skolpeng och högre lärarlöner för att attrahera och behålla kompetenta lärare.
Vi vill anställa fler förskolepedagoger och generellt ha fler vuxna per barn i verksamheten. Vi vill även minska barngruppernas storlek.
Johan Storåkers (L)
Vi vill satsa på mer resurser till lärarlönerna. Rektorerna ska inte drunkna i administration. Skolbibliotek ska prioriteras för läsning och bildning. Vi vill ge rektorer och lärare långtgående rättigheter att upprätthålla ordning och studiero. Nolltolerans mot mobbning ska gälla.
Stefan Bergström (C)
Stadens förskolor och skolor ska vara föredömen i sin pedagogiska miljö inomhus och utomhus. Bra miljöer för barn är en långsiktigt god investering.
Peter Schilling (S)
Socialdemokraterna vill låta lärarna vara lärare - fler vuxna i skolan ger arbetsro. Skolan ska vara jämlik - alla barn ska ges samma möjligheter.
Jesper Wiklund (V)
Vårt mål är max 5 barn per anställd i förskolan, förstärka det förebyggande arbetet kring sjukskrivningar och minska arbetsbelastningen. Därför tänker vi prova sex timmars arbetsdag inom en förskola. I skolan är det viktigaste att bryta den ökande skolsegregationen.
Gary Aelius (SD)
Vi måste betala tillräckliga löner för att locka personal. Vi behåller dom med en god arbetsmiljö skapad med disciplin, mobilförbud och inte minst sjukersättare vid behov.