ANNONS

Så ska det gå för parkerna på Södermalm

Här i Tjurbergsparken nära Ringvägen planeras till exempel nya hus i ett grönområde.
Här i Tjurbergsparken nära Ringvägen planeras till exempel nya hus i ett grönområde.
Att bevara grönområden, och inte bygga igen dem, är en valfråga som lyfts som viktig av våra läsare på Södermalm.
Så här vill de lokala politikerna göra – om de får bestämma.
ANNONS

 

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Går det att ta mer gröna ytor till bostäder på Söder? Var i så fall?

Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare, (M)
– Stockholm är känt för sina gröna och blå värden och dessa vill vi moderater värna. Det behövs en långsiktigt hållbar plan för bostadsbyggandet och för våra grönområden. Vi verkar för ekologiska värden och att bygga klimatsmart och till rimlig kostnad. Vi ser gärna att vi bygger än fler gröna områden också på taklandskapen genom urbana trädgårdar
Karin Wanngård, finansborgarråd, (S)
– Södermalm är ett av Stockholms mest tättbebyggda områden, så det är viktigt att värna områdets parker. Alla gröna ytor har dock inte sådana rekreativa eller ekologiska värden att de ska sparas om andra värden kan tillskapas.
Daniel Helldén, gruppledare och trafikborgarråd, (MP)
– Södermalm utmärker sig både som den mest tätbefolkade stadsdelen och som populär mötesplats för alla stockholmare. Trycket på de gröna ytorna är stort så vi vill snarare utveckla än ta bort dem.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, (V)
– Södermalm är redan en mycket tätbefolkade stadsdel men vi utesluter inte att mindre projekt kan tillkomma. Vi tar ställning till varje förslag för sig. Det är också viktigt att bevara grönområden och lyssna på boendes önskemål.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, (L)
– Ja. Söder är en fantastisk stadsdel där vi vill att fler människor ska få bo. Men vi ska grönkompensera, och spara viktiga naturområden. Vi vill se nya hyresrätter och bostadsrätter i tät stadsmiljö vid Masthamnen och Skanstull.
Peter Wallmark, distriktsordförande, (SD)
– Ja, tex runt den nya tunnelbaneuppgången på Folkungagatans östra del.
Karin Ernlund, gruppledare, (C)
– Tveksamt, det är en ingen hållbar markhushållning i en tätbefolkad stadsdel som Södermalm att bygga bort parkmark, grönytor som är livsviktiga för både hälsa och miljö. Grönytor och parker ska bevaras när staden växer.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, (FI)
– Det är viktigt att värna de gröna ytorna i tätt bebyggda områden i staden, så det är i första hand inte sådana som ska användas när det byggs nytt.
Erik Slottner, gruppledare, (KD)
–  Vissa områden på Södermalm bör förtätas, t ex vid broarna i Skanstull, i Norra Hammarbyhamnen och i Masthamnen. Bebyggelse på redan hårdgjord yta ska prioriteras. Varsam förstärkning vid Pålsundet.
ANNONS