ANNONS

Så vill politikerna göra Sundbyberg tryggare

Tryggheten, främst i stadsdelscentrumen, är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Tryggheten, främst i stadsdelscentrumen, är en av Sundbybergsbornas viktigaste valfrågor.
Tryggheten, främst i stadsdelscentrumen, är en av Sundbybergsbornas viktigaste frågor inför valet.
Så här svarar partierna, som kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val, på frågan om hur Sundbyberg ska bli tryggare.
ANNONS

Trygghet, skola, nedskräpning, integration, klimat och kollektivtrafik är i fokus för Sundbybergsborna inför höstens val.

Det har Mitt i Sundbyberg tagit reda på genom en enkätundersökning på webben och genom snack med folk på stan.

Tryggheten, främst i stadsdelscentrumen, är en av Sundbybergsbornas viktigaste frågor inför valet.

Så här svarar partierna, som kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val, på frågan om hur Sundbyberg ska bli tryggare.

Tryggheten – främst i stadsdelscentrumen oroar många. Vad vill ni göra åt det?

Maria Bohman Kreij (KD)
Vi vill sjösätta ett trygghetspaket med bland annat ökad kameraövervakning, kommunala poliser, trygghetsbil, fler gatlampor och fler fältassistenter.
Mikael T. Eriksson (M)
När vi genomför centrumutvecklingen i Hallonbergen, Ör och Rissne kommer fler butiker, mötesplatser och service, genom det skapar vi tryggare centrum.
Vi vill anställa fler väktare på torgen och kring tunnelbanan, ha fler kameror, införa en 24-h garanti för nedskräpning och klotter samt bistå våra grannsamverkansgrupper och den uppsökande verksamheten.
Johan Storåkers (L)
Liberalerna vill se fler poliser och har på riksnivå motionerat om bidrag till kommunerna för att anställa trygghetsvakter som, om det hade blivit verklighet, skulle ha gett Sundbyberg 25 extra trygghetsvakter.
Stefan Bergström (C)
De offentliga miljöerna i hela staden ska vara väl belysta och omhändertagna. Vi vill också införa New York-modellen med nolltolerans mot alla småbrott och ha fler synliga poliser.
Peter Schilling (S)
Vi måste omedelbart se till att vår närpolis blir mer synlig och aktiv i Sundbyberg. I nästa budget kommer vi se till att resurserna till fältarbetare och fritidssysselsättning för barn och ungdomar ökar. När vi bygger ska vi prioritera trygghetsfrågor.
Jesper Wiklund (V)
Ett förebyggande team av fältsekreterare, socionomer, fritidspedagoger och personal på fritidsgårdarna ska samverka för att tidigt få kontakt med ungdomar på glid och snabbt erbjuda stöd. Fokus på samordning av det förebyggande arbetet i staden tillsammans med föreningsliv och andra aktörer vet vi ger resultat i arbetet mot våld i offentliga miljöer och i nära relationer.
Gary Aelius (SD)
Vi motionerade redan 2015 om att staden skulle kräva en polisstation till Sundbyberg, men fick inget stöd av övriga partier. Vi vill även kraftig utöka kameraövervakningen och förbättra belysningen.
Lars Lindgren (SLP)
Större trygghet genom samverkan och dialog med invånarna, det lokala näringslivet, fastighetsägare och polisen. Ökad vuxennärvaro. Bättre belysning och kameraövervakning på utsatta platser. Ungdomsambassadörernas uppdrag ska utökas och sysslolösa ungdomar och barn behöver aktiveras. Grannsamverkan och Kvinnojour.
Annika Hirvonen Falk (MP)
Stora investeringar i centrala Hallonbergen, Ör och Rissne, med målet om ett mer levande centrum, som erbjuder både service och trygghet.
Ta bort buskage som upplevs som otrygga och arbeta med belysning i gångtunnlar. Fler fältassistenter, förbättra samarbetet med polisen och anta ett brottsförebyggande program.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.