Så ska politikerna öka tryggheten i Bromma

Trygghet är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Trygghet är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet.
Trygghet är en av Brommabornas viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra - om de får bestämma.

Trygghet, skola, trafik och barnomsorg och bostadsbyggande är i fokus för Brommaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni öka tryggheten i stadens stadsdelar?

Ann-Margarethe Livh , Vänsterpartiet
– Polisen behöver lokal kännedom och utöka samarbetet med skola och socialtjänst. Vi vill jobba förebyggande med fritidsgårdar och fältassistenter.
Lotta Edholm, Liberalerna
– Vi vill ha fler poliser i hela stan, minst 200 trygghetsvakter i otrygga centrum och en stärkt socialtjänst, så att brott både kan förebyggs och beivras. Skräp och klotter föder otrygghet, så renhållningen måste förbättras. Brommaplan och Alvik är utsatta platser i Bromma. Vi vill öka tryggheten genom bland annat trygghetsvakter.
Erik Slottner, Kristdemokraterna
– Fler kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapa upplysta miljöer, införande av trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika, utegångsförbud på vissa tider och platser för unga som begått brott.
Karin Wanngård, Socialdemokraterna
– Genom större resurser till polisen, säkrare stadsmiljöer och insatser för att strypa gängrekryteringen. Vi väljer ett helhetsgrepp före skattesänkningar: fler poliser, vakter, belysning, avhopparverksamhet och brottsförebyggande insatser i skolan.
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ
– Vi vill ha levande lokala centrum och använda feministisk stadsplanering för att öka kvinnors trygghet. Fritidsverksamhet för unga, förebyggande sociala insatser samt samverkan med närpolis och civilsamhälle skapar trygghet.
Karin Ernlund, Centerpartiet
– Fler poliser och väktare med god lokalkännedom i hela staden. Stärkt samarbete mellan aktörerna i lokalsamhället för gemensamma trygghetsskapande åtgärder och investeringar samt en tryggare stadsmiljö i form av ett levande stadsliv.
Anna König Jerlmyr, Moderaterna
– Tryggheten ska vid sidan av fler lokala poliser med högre löner öka genom betydligt fler ordningsvakter och trygghetskameror. Vi vill satsa på DNA märkning mot bostadsinbrott och vi vill omvandla otrygga platser till trygga genom en kraftsamling med fastighetsägare och handlare där vi har heltidsanställda på plats.  
Peter Wallmark, Sverigedemokraterna
– En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.
Daniel Helldén, Miljöpartiet
– Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan, se fler poliser och stärka det förebyggande arbetet genom fortsatta satsningar på skola och socialtjänst. Vi vill även starta upp Framtid Stockholm i Skärholmen.