Så ska politikerna öka tryggheten i Nacka

Polisbil i Stockholm
De flesta partier vill ha fler resurser till polisen för att öka tryggheten i Nacka.
Tryggheten är en av de frågor som är viktigast för Nackaborna. Det här vill Nackas politiker göra för att öka tryggheten.

Trygghet, förskolor, bostäder och cykelpendling är några av de viktigaste frågorna för Nackaborna, visar Mitt i:s enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Nacka kommun svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den första.

Hur ska ni göra för att stoppa rånvågen och öka den generella känslan av trygghet i Nacka?

Anders Tiger, Gruppledare Kristdemokraterna Nacka
Viktigast är att polisen har resurser att utreda brott, utan det ökar otryggheten och privatiseringen av våldsmonopolet. Vi måste alla, skolan, polarna, socialtjänsten, fritidsledarna och enskilda se varandra, prata och lägga oss i.
David Bergquist, ordförande Sverigedemokraterna Nacka
Rån mot barn är nu fem gånger vanligare i Nacka än för fem år sedan. För att öka tryggheten i hela kommunen vill vi återinföra närpolisstationer med patrullerande polis.
Vi vill också låta bevakningsföretag överta polisuppgifter inom spaning och övervakning för att öka tryggheten i ovanligt brottsbelastade områden.
Nationellt vill Sverigedemokraterna ha fler poliser och skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet.
Khashayar Farmanbar, kommunalråd, Socialdemokraterna Nacka
S har ett stort trygghetspaket som är tre gånger större än Alliansens. Det innefattar akuta åtgärder som ordningsvakter, övervakning och belysningsprogram. Samt långsiktiga satsningar som ökade resurser till Polarna och Nattvandrarna och införandet av fältassistenter.
Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd Liberalerna Nacka
Att vara trygg där man bor är också en fråga om frihet. Liberalerna vill ha fler poliser och kommunala trygghetsvakter. Med rätt planering kan man bygga tryggare miljöer. Det brottsförebyggande arbetet ska ges större vikt i stadsplaneringen. Mer pengar till Polarna och Nattvandrarnas verksamhet.
Mats Gerdau, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande Nacka,
S/MP-regeringen har inneburit 20 procent färre poliser i Nacka, och det måste ändras. Vi har skjutit till 15 miljoner kronor till ett trygghetspaket som innehåller t ex kameraövervakning, väktare, stöd till nattvandrare och till Nackapolarna.
Mikael Carlsson, ordförande Nackalistan
Vi vill dels att trygghet ska vara en viktig komponent i utvecklandet av Nacka. Vi vill satsa på fältassistenter som är ute i Nacka och bygger upp ett stort kontaktnät med ungdomar i Nacka. Vi vill att man ska utreda möjligheten att ha kommunala poliser, något som är vanligt i många andra länder och som kan bidra till ökad trygghet.
Ramzi Ben Youssef, ordförande Vänsterpartiet
Vi vill öka tryggheten generellt med bland annat, hjälp av fältassistenter som är knutna till fritidsgårdarna och som ska vara ute bland ungdomar och fånga upp dem, även nattetid. Vi hoppas Nacka får del av regeringens ökade satsning på polisen.
Hans Peters, kommunalråd, Centerpartiet Nacka
Fler poliser behövs nu, det är statens skyldighet. Satsa mer på Nackapolarna och tillgänglig socialtjänst. Bygg tryggare från början. Inga mörka platser, bättre belysning. Kameror och väktare kan behövas på vissa utsatta platser vissa tider.
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Vi vill stötta föreningslivet, få fler att röra sig ute och arbeta med belysning och trygghetsskapande åtgärder. Bland annat, fler hundrastgårdar för att skapa mötesplatser. Hundar kan även användas brottsförebyggande genom polisens Nos och spaningspatruller. På längre sikt behöver vi bygga bort segregation och utanförskap.

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Nacka.