Så ska Väsbypolitikernas fixa integrationen

Migrationsverket
Integration är en viktig Väsbyfråga. Arkivbild på MIgrationsverkets entré.
Integrationen är en av Väsbyborna viktigaste frågor inför valet. Så här vill partierna i kommunen göra – om de får bestämma.

Tryggheten, skolan, bostadsbyggandet, integrationen och ungdomsidrotten är viktiga frågor för Väsbyborna inför höstens val.

Det visar Mitt i:s enkätundersökning.

I en serie på fem delar ställer vi läsarnas frågor till partierna i kommunen. Idag handlar det om integration.

 

Hur ska ni förbättra integrationen i Väsby?

Mathias Bohman, gruppledare Socialdemokraterna
Alla som kan jobba ska jobba. Vägen dit går via satsningar på skolan, bostadsbyggande, jobbmatchning och coachning. För att hitta nya vägar till jobb investerar vi i fler sommarjobb och i extratjänster för Väsbybor som är långt ifrån arbetsmarknaden.
Lars Valtersson, gruppledare Miljöpartiet
Jobb och utbildning är grundläggande för lyckad integration. Förbättrad studiehandledning för elever som inte kan Svenska. Vuxenutbildning och SFI behöver kopplas mer till yrkesutbildningar och praktik som ger yrkeserfarenhet och möjlighet till arbete.
Anders Rosén, gruppledare Vänsterpartiet
Väsby ska fortsatt vara bra på att ta emot nyanlända, med bostäder, jobbintroduktion och mottagningsenhet i skolan. Det behövs utbyggda möjligheter till vuxenutbildning, språkintroduktion och livslångt lärande. Matchning av kompetenser till företagens behov är viktig.
Roland Storm, gruppledare Väsbys Bästa
Ge civilsamhället och föreningar större möjligheter att skapa olika evenemang för integration och samverkan. Öppna upp Messingen och Scenhuset, men även Hugo Sabels torg och Suseboparken för olika kulturer. Visa på det som förenar istället för det som skiljer oss åt. Förenkla formerna för tillfälliga anställningar och praktikarbete.
Oskar Weinmar, gruppledare Moderaterna
Med skärpta krav och förbättrade möjligheter. Genom integrationsplikt, krav på språkkunskaper för medborgarskap och inträdesjobb. Genom matchning med lokala företag och genom insatser och insatser från dag ett i Väsby. 
Maria Fälth, gruppledare Kristdemokraterna
Vi vill att människor som kommer hit ska känna sig välkomna. Att får lära sig svenska från dag ett, att kunna använda sig av sina yrkeskunskaper, att skolan fungerar för de barn som finns där och att det finns möjlighet att få jobb.
Ann-Christin Larsson Frickner, Centerpartiet
Egenförsörjning med jobb, yrkes- /komvuxstudier leder till bättre integration. Prio på svenska och samhällsorientering dag ett och stöd unga via ungdomsmottagning. Förenkla för nyföretagande och jobbmatchning via fristående jobbförmedlare. 
Margareta Hamark, gruppledare Liberalerna
Integrationen av nyanlända måste förbättras. Vi vill bl a erbjuda utbildning i svenska och samhällsorientering direkt när människor kommer hit och underlätta för det lokala näringslivet att hitta nyanlända med kompetenser de behöver.
Samuel Stephan, ordförande Sverigedemokraterna
Till följd av en ansvarslös invandringspoilitik tvingas kommunen ta ett tungt ansvar. Det största ansvaret ligger hos den enskilde individen, att ta seden dit man kommer. Istället för integration ser vi en assimileringsfrämjande verksamhet.