Så ska politikerna fixa tryggheten i Väsby

Trygghet är en viktig fråga i valet i Väsby.
Trygghet är en viktig fråga i valet i Väsby.
Tryggheten är en av Väsbyborna viktigaste frågor inför valet. Så här vill partierna i kommunen göra – om de får bestämma.

Tryggheten, skolan, bostadsbyggandet, integrationen och ungdomsidrotten är viktiga frågor för Väsbyborna inför höstens val.

Det visar Mitt i:s enkätundersökning.

I en serie på fem delar ställer vi läsarnas frågor till partierna i kommunen. Vi kommer att publicera en fråga ställd till ledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige varje dag under veckan.

Först ut är frågan om tryggheten.

Hur ska ni öka tryggheten i Väsby?

Mathias Bohman, gruppledare Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som håller ihop, genom att satsa på skolan, vården och bygga bostäder. Ingen ska lämnas utanför, där börjar arbetet med trygghet och säkerhet. Kameror, väktare osv sätter vi in där det behövs.
Lars Valtersson, gruppledare Miljöpartiet
Arbetet med trygghet är en större fråga än fler ordningsvakter och kamerabevakning. Grunden är en bra skola, trygga boendemiljöer och aktiviteter där människor möts. Framtidstro och förutsättningar till jobb och bostad är avgörande för ett tryggt Väsby.
Anders Rosén, gruppledare Vänsterpartiet
Stärk välfärden med en bra skola och förebyggande åtgärder, exempelvis fritidsgårdar. Socialtjänsten ska arbeta med ungdomar på glid. Öka den lokala polisnärvaron mot den grövre brottsligheten. Främja ett starkt civilsamhälle med mötesplatser för att bryta ned onödiga rädslor.
Roland Storm, gruppledare Väsbys Bästa
Vi måste få områdespoliser för ordningshållning och förebyggande polisarbete, främst med inriktning på ungdomar. Förstärkt resurserna till fältarbetarna och öka satsningar på fritidsgårdar och till kultur- och idrottsföreningar med ungdomsarbete. De synpunkter som medborgarna lämnar vid trygghetsvandringar måste följas upp och åtgärdas.
Oskar Weinmar, gruppledare Moderaterna
Med rikspolitiska insatser som fler poliser, skärpta straff och krafttag mot den organiserade brottsligheten. På kommunal nivå vill vi ha ordningsvakter, mobila trygghetsväktare, en kraftig satsning på bättre belysning och kameraövervakning.
Maria Fälth, gruppledare Kristdemokraterna
Vi kommer att genomföra ett trygghetspaket som innehåller kameraövervakning, trygghetsväktare och samarbete med civilsamhället.
Men KD vill också satsa på tryggheten i det egna hemmet. Hemmet ska vara en trygg plats och inget annat.
Ann-Christin Larsson Frickner, Centerpartiet
Krav på lokalt patrullerande poliser och trygga skolan med skolpolis. Öka kommunensamarbete med föreningar, företag, skola och polis som i New York. Inför ordningsvakter och olika väktarinsatser och kameror där det behövs. Bättre belysning.
Margareta Hamark, gruppledare Liberalerna
För att varje Väsbybo ska känna sig trygg vill vi se fler ordningsvakter i stökiga områden och trygghetsväktare i hela kommunen. Vi vill arbeta förebyggande med unga, utveckla fritidsgårdarna och se fler fältare. Mer kameraövervakning.
Samuel Stephan, ordförande Sverigedemokraterna
En utökad kameraövervakning på särskilt utsatta platser och där otryggheten beskrivs vara störst. Vi vill också verka för en högre polisnärvaro samt se en utökning av patrullerande ordningsvakter.