Rånvågen påverkar förstagångsväljare i Nacka

Erik Ginell, Axel Evedius, Leon Eklund och Milton Jordell ser fram mot att få rösta i höst
Erik Ginell, Axel Evedius, Leon Eklund och Milton Jordell ser fram mot att få rösta i höst
Moa Häggbom
Moa Häggbom
Trygghet blir är en viktig valfråga i Nacka. Inte minst efter rånvågen mot barn senaste tiden.
Övervakade busshållsplatser kan vara en lösning. Det menar förstagångsväljaren Erik Ginell.

4211 unga Nackabor får i höst rösta för första gången i kommun-, landsting- och riksdagsval. För eleverna på Nacka gymnasium är valet en fråga de tar på största allvar. Att rösta är självklart och Axel Evedius, Erik Ginell, Leon Eklund och Milton Jordell ser fram mot att få rösta i höst.

– Det är viktig att påverka utvecklingen i landet, säger Axel Evedius.

– Det stärker demokratin, säger Milton Jordell.

Nackas utveckling

För de tre gymnasieeleverna är Nackas utveckling och kommunenens projekt Nacka stad en av de viktigaste lokala frågorna.

– Man kan se att Nacka är en förlängning av Stockholm, det flyttar fler människor till Nacka, säger Erik Ginell.

De fyra tonåringarna tycker att trygghet är en annan viktig valfråga, inte minst efter de många personrånen mot barn och unga i Nacka.
Axel Evedius har själv drabbats. Åtta personer försökte att råna honom och en kamrat i Saltsjöbaden centrum en sen kväll för ett år sedan.

– Det gick bra, säger Axel Evedius. Det har inte påverkat mig så mycket.

Erik Ginell tycker att bevakade busshållplatser kan vara ett sätt för lokalsamhället att agera.

– Det är hemskt att ge sig på unga, säger han.

Fler idrottsanläggningar

Milton Jordell tycker att idrotten och idrottsanläggningar är viktiga frågor att lyfta upp politiskt:

– Det skulle kunna vara en valfråga.

Axel Evedius tror att invandrarfrågan kan bli en annan viktig valfråga. Han ser faror med att inte prata om invandringen, att få väljer att prata om invandring av rädsla att uppfattas som rasistiska. En tystnad som kan slå tillbaka påverka valsiffrorna.

Invandrarfrågan

Leon Eklund konstaterar att invandrarfrågan trots allt har svalnat något:

– Migrationsfrågan är lite stängd efter 2015 och har minskat lite i betydelse och som man inte pratar om. Jag är öppen om den och pratar med kompisar, vi har samma världsbild.

Elvira Simonsson, Moa Häggbom och Selma Ali–Saleh går också på Nacka gymnasium och ska rösta för första gången i höstens val. De ska rösta alla tre och säger att det är viktigt att rösta:

– Absolut, då har man gjort sitt och kan inte klaga efteråt, säger Moa Häggbom.

– Det är viktigt att valdeltagandet är högt, det är viktigt i en demokrati, säger Elvira Simonsson.

De säger att de brukar prata om politik med kompisar men att det inte alltid är så lätt.

– Det kan bli väldigt hetsigt, säger Selma Ali–Saleh.

Vet ni vad ni ska rösta på?

– Jag är inte så jätteinsatt. Den här sommaren har jag tänkt att läsa på i partiernas politik, jag tycker det är intressant och kul. Och det är viktigt, särskilt för oss som går ut ur gymnasiet, säger Elvira Simonsson.

– Jag tror jag kommer bestämma mig när valet närmar sig, säger Moa Häggbom.

– Många partier har någon sak som jag tycker är ganska bra, jag kunde önska att det skulle skapas ett parti som har alla de bra delarna, säger Selma Ali–Saleh.

Vad är viktigast lokala valfrågan?

– Jag tycker att en viktig lokal valfråga är att se till att det finns ungdomsgårdar. Finns det inte några alls finns risk att ungdomar kan hamna på fel väg, säger Elvira Simonsson.