”Jag är rädd att Riddarparken blir förstörd”

Vi fortsätter att lyfta Järfällabornas viktigaste lokala valfrågor. Här del två av tre.

Sofia Papworth

Sofia Papworth, 27
– Eftersom jag är förälder och gravid tänker jag mycket på barnomsorg och mödravård, men även integrationsfrågor.

Bodil Palm, 74
– Sjukvården är viktigast tycker jag. Men det jag irriterat mig mest på i vinter är plogningen. Vad ska ni göra åt den?

Kari Lahti, 68
– Jag är rädd att Riddarparken blir förstörd när det förtätas i centrum. För mig är det viktigt att vara rädd om parker och naturen när det byggs så mycket nytt. Barnen behöver naturen när de växer upp. Sedan tycker jag att sjukhuset ska vara kvar som det är.

Låt oss veta vilken valfråga som är viktigast för dig. Vår valenkät hittar du här.