”Jag röstar för att visa att jag finns här!”

Nobel Florian och Yazan Amoura är två av Värmdös 1 834 förstagångsväljare.
Nobel Florian och Yazan Amoura är två av Värmdös 1 834 förstagångsväljare.
1 834 personer. Så många Värmdöbor får rösta för första gången i höst. Nobel Florian och Yazan Amoura är två av dem.
– Jag tar det här på största allvar, säger Yazan Amoura.

Det är två förväntansfulla 18-åringar som Mitt i möter på Gustavsbergsgymnasiet.

– Jag kommer nog att vara lite nervös på själva valdagen. Man kanske gör något misstag med valsedlarna, säger Nobel Florian.

Men trots nervositet skulle inget kunna stoppa de två Värmdöungdomarna från att ta sig till vallokalerna.

– Det är viktigt att gå dit. En persons röst kanske inte gör någon skillnad, men om alla skulle tänka så så skulle inget fungera, säger Nobel Florian.

Man måste rösta för att visa att man är här och finns!

Yazan Amoura nickar.

– Man måste rösta för att visa att man är här och finns! säger han.

”Nu får vi äntligen vara med”

Nobel Florian har läst på mycket om de olika partierna.

– Det är viktigt att samla på sig information. Som ungdom har man inte mycket att säga till om. Nu får vi äntligen vara en del av samhället och bidra på ett annat sätt, säger han.

Som ungdom har man inte mycket att säga till om

Båda har de en bakgrund i andra länder än Sverige och det spelar in i deras syn, tror de.

Nobel Florian och Yazan Amoura tycker att det är viktigt att rösta. Foto: Stefan Källstigen.

– Jag är från Palestina men är född i Syrien på grund av politik. Jag kom hit till Sverige på grund av politik. Jag tar det här på största allvar, säger Yazan Amoura.

–  I mitt hemland Burundi har presidenten suttit i 20 år och vägrar att kliva av. När man ser sådant så tar man rösträtten på allvar, säger Nobel Florian.

I mitt hemland har presidenten suttit i 20 år och vägrar att kliva av. När man ser sådant tar man rösträtten på allvar

Bra om politikerna besöker skolor

Förutom ett brev från Socialdemokraterna har inget parti än så länge försett Yazan och Nobel med information om vad de vill åstadkomma om de vinner valet.

Men eftersom att förstagångsväljarna i Värmdö är 1 834 stycken till antalet så lär det ändras, tror de.

– Det skulle ju vara bra om de kom ut i skolorna, det hade varit ett steg i att få ut sitt budskap till oss, säger Nobel Florian.

Men inte alla lokalpolitiker är okända för ungdomarna. Båda känner de Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, via sina uppdrag inom Ung Värmdö, Polarna och som demokratiambassadörer.

– Han har engagerat sig i oss och det skapar ju såklart ett band, säger Nobel Florian.

Är det viktigt?

– Ja, det tycker jag, säger han.

Jämställdhet en viktigt valfråga

För Yazan Amoura är jämställdhet och antirasism några av de viktigaste valfrågorna. De politiker som ser allas lika värde får hans röst. 

– Vi borde tänka mer på vad vi behöver som grupp istället för att bara tänka på individen. Det borde våra politiker verkligen jobba mer på. Och så måste vi ändra samhällets tankesättet om att killar är starka och att kvinnor är svaga. Och den som upplever sig som binär måste få vara det, säger han.

Hur ska en bra politiker vara?

– Det ska vara en auktoritär person, ingen kompis. Men hen ska heller inte vara maktgalen. Var rättvis och håll dig till det du säger, säger Nobel Florian.

– Vissa politiker använder sig av de samhällsfrågor som passar för att få fler röster. Men det gör att man inte litar på dem. En politiker måste kunna rannsaka sig själv och se helhetsbilden. Och jobba för alla, avslutar Yazan Amoura.