ANNONS

Så vill partierna minska utsläppen

bensin tanka mack
På flera punkter är många partier överens om vad som behöver göras.
Fler trähus, fossilfria fordon i kommunen och ökade satsningar på cykling – på flera punkter är många partier överens om vad som behöver göras.
ANNONS

Miljöpartiet lanserade i går ett 30-punktsprogram för hur Sundbyberg ska bli ett klimatföredöme för andra kommuner.

Flera partier är överens om att man framöver behöver bygga mer i trä, se till att de kommunala fordonen drivs fossilfritt och att man ska satsa på att få fler att cykla.

Här kan du läsa alla partiers svar.

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Jesper Wiklund (V)
– Vi vill sluta sälja utsläppsrätter i Norrenergi. Samordna transporterna i staden. Underlätta återanvändning och återvinning av prylar, t.ex. genom prylbibliotek och secondhandförsäljning vid returparken i Rissne. Minska köttkonsumtionen. Fortsätta energieffektiviseringen i Förvaltarens fastigheter. Se en elbusslinje via Ursvik bort mot pendeln i Solna och vidare till rödlinje samt Roslagsbanan. Fortsätta satsa på framkomlighet med cykel via regionala cykelstråk.
Stefan Bergström (C)
– Vi vill att minst hälften av det som byggs i Sundbyberg ska byggas i trä.
Vi vill öka satsningarna för att göra det enkelt och tryggt för alla sundbybergare att gå och cykla. 
Vi vill också att stadens egna fordon ska vara utsläppsfria senast år 2020.
Vi vill införa co2-märkning för stadens måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt sätta en co2-budget efter det.
Maria Bohman Kreij (KD)
– Vi behöver få fler elbilar och behöver därför satsa på offentliga laddstolpar. Vi föreslår också slopad valaffischering nästa val. Vi behöver inte den nedskräpning som affischerna skapar. Vi vill också öka sopsugens verksamhet i Sundbyberg.
Gary Aelius (SD)
– (SD) har som enda parti motsatt sig det extrema bostadsbyggandet som syftar till att nästan fördubbla stadens befolkning. En dubblad befolkning förväntas ge dubblade utsläpp. 
VI vill även sluta exploatera våra få grönområden. Grönområdena slukar koldioxid.
Vi tycker även att stadens fordon efterhand bör bytas ut mot fossilfria fordon och att vi ska installera laddstolpar för elfordon.  
Peter Schilling (S)
– Det gäller att ta ett helhetsgrepp. De tre viktigaste områdena är: Biffen, bilen och bostaden. Om vi köper in, lagar och servar klimatsmart mat är mycket vunnet. Uppmuntra transporter med muskel- och elkraft. Bygg energisnålt med material som går att återvinna. Rusta de befintliga husen med solceller och gröna väggar.
Mikael T. Eriksson (M)
– Vi har ett ambitiöst miljöprogram i Sundbyberg. Vi har sålt Ör centrum, vilket ska byggas helt i trä. Det minskar transporterna och är dessutom ett klimatsmart material. Vi vill fortsätta uppmuntra klimatsmartbyggande. Vi vill att den kommunala fordonsflottan ska vara fossilfri 2020.

Johan Storåkers (L)
– Vi vill förbättra kollektivtrafiken så att boende i hela Sundbyberg kan åka kollektivt. Stärk cykelstråken. En cyklist är en person mindre i bilkö eller i trängsel på tunnelbanan. Skolor och förskolor ska ha säkra gång- och cykelstråk. Endast miljövänliga fordon ska användas av staden och landstinget. Viktigt är att effektivisera ventilationen i stadens lokaler och bli energieffektivare. Prioritera en sund struktur för logistiken med varutransporter till staden. 
Lars Lindgren (SLP)
– Sundbyberg har genom miljömärkt fjärrvärme, god kollektivtrafik, låg andel bilägare och ledande arbete med träbyggnader alla förutsättningar att bli Sveriges mest hållbara stad. (SLP) är en katalysator för det arbetet. SLP driver att Norrenergi ska vara helt fossilbränslefritt senast 2025. Staden ska aktivt jaga projektpengar för att tillsammans med fastighetsägare införa solceller på tak och en bra laddstolpsinfrastruktur. Vid planeringen av stadens alla centrum som ska beslutas nästa mandatperiod så ska transporter som inte kräver fossilbränsle gynnas, t.ex bättre cykelvägar. Bostadsproduktionen bidrar i stor utsträckning till klimatutsläpp och byggtakten måste bli mer hållbar och att det byggs mer i trä. Staden ska skapa fler digitala tjänster och uppmuntra cirkulär ekonomi med mer uthyrning och lån för att möjliggöra högre grad av återanvändning.
Annika Hirvonen Falk (MP)
– Vi har lanserat ett klimatprogram som vi vill införa i Sundbyberg. Alla nya byggnader i Sundbyberg ska ha solceller på taket. Och minst varannan villa ska ha solceller på taket 2040. Vi vill också att allt som kommunen och Förvaltaren bygger ska vara i trä. Fler stadsodlingar och gröna öppna takytor.
Tillåta cykling mot enkelriktad trafik i hela Sundbyberg, inklusive på Sturegatan. Och att 125 miljoner ska läggas på att bygga ut cykelinfrastrukturen de kommande fyra åren.
Ge alla boende i stora Ursvik gratis SL-kort när tvärbana kommer på plats i utbyte mot att de testar att ställa bilen och resa kollektivt. Sätta upp ett mått på hur mycket utsläpp varje portion mat i kommunala verksamheter, ska få ha.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.