Så röstar vi i Hässelby-Vällingby

Valresultat Hässelby-Vällingby
Västerortsborna röstade väldigt likt en gemen stockholmare i valet 2014.
Knallblå Östermalm har de senaste åren styrts av en rödgrönrosa majoritet. Men Hässelby-Vällingby har tur. Här röstar vi som den genomsnittlige stockholmaren. Det block som får flest röster får styra över stadsdelen.
Om ett år är dags att rösta igen. Nu kickar Mitt i i gång valbevakningen.

Nära 18 procent av all vår inkomst går direkt in i Stockholms stads kassa. Och det vi som bestämmer vilka politiker som bestämmer över pengarna.

Men i stadsdelsnämnderna är det inte alltid det största blocket i stadsdelen som styr. På Östermalm styr nu de rödgrönrosa, trots att majoriteten där röstade på allianspartierna i förra valet.


Så röstade Stockholmarna 2014

Källa: Valmyndigheten


Stadsdelarnas röster är nämligen inte de som räknas när det kommer till stadsdelsnämnderna, som bland annat beslutar över förskola, äldrevård och parkskötsel. Här är det stadens gemensamma valresultat som styr, precis som i stadshuset.

När Lokaltidningen Mitt i går igenom de senaste tre valens resultat står det klart att Hässelby-Vällingby har gått ur som vinnare vid samtliga. Västerortsborna har lagt majoriteten av sina röster som stockholmarna i stort – och därmed också fått den majoritet som de faktiskt röstat på i både Stadshuset och stadsdelsnämden.


Så röstade Hässelby-Vällingby i kommunvalet 2014

Källa: Valmyndigheten


Men inom västerort finns också stora skillnader när vi bekänner färg vid valurnorna. I mellersta Hässelby villastad röstade 71 procent på allianspartierna i förra valet. Samtidigt röstade 77 procent av Smedshagensborna på de rödgrönrosa.

Stadsdelsnämnderna infördes 1997. Att det vid borgerligt styre i Stadshuset blir en borgerlig ordförande i till exempel Rinkeby-Kista, trots kraftig rödgrön majoritet där, får man acceptera för att hålla ihop staden, resonerade dåvarande finansborgarrådet Mats Hulth (S).

Hur det blir nästa år vet ingen. Men om Hässelby-Vällingbyborna röstar som förr – alltså som en genomsnittlig stockholmare – blir det rätt politiker i stadsdelsförvaltningens lokaler på Hässelby torg. För majoriteten av västerortsborna, alltså.