Så ska politikerna minska segregationen

Bostäder som människor har råd med är en väg att minska segregationen.
Bostäder som människor har råd med är en väg att minska segregationen.
Segregationen är en av Västerortsborna viktigaste frågor inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och sysselsättning för ungdomar är i fokus för Västerortsborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni arbeta för att minska segregationen i Stockholms stad?

Karin Wanngård, finansborgarråd, Socialdemokraterna
– Genom att minska de ekonomiska klyftorna. Bara då kan vi få en stad med goda livsvillkor för alla. Bäst resultat får vi om vi börjar redan i förskolan och skolan. Nästan lika viktigt är att få bort bostadsbristen.
Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare, Moderaterna
– Segregationen minskar när det finns radhus, bostadsrätter och hyresrätter sida vid sida och skolorna levererar kunskap i en trygg studiemiljö. Vi måste få fler meriterade lärare och fler filialer av eftersökta skolor till ytterstaden. 
Karin Ernlund, gruppledare, Centerpartiet
– Bygga Stockholm socialt hållbart genom bostäder som människor har råd att efterfråga, trygga stadsmiljöer, att människor med olika erfarenheter träffas i sin vardag genom en blandning av upplåtelseformer och arbetsplatser i alla stadsdelar.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ
– Genom stärkt arbete mot rasism som är en av orsakerna till segregation. Vi satsar på arbetslösa unga och nyanlända kvinnors tillgång till studier och arbete. Vi omfördelar resurser för en likvärdig välfärd i alla delar av staden.
Daniel Helldén, trafikborgarråd och politisk gruppledare, Miljöpartiet
–Med bra skolor och en blandning av upplåtelseformer på bostäder, fler mötesplatser och satsningar på parker, centrum, idrottsplatser och arbetsplatser så kan vi göra det attraktivt att bo och verka i alla delar av staden.
Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna:
– Gör Stockholm mer företagarvänligt, eftersom det är jobb – inte bidrag – som är det mest effektiva verktyget mot segregation. Skolan behöver bättre arbetsro och förmedla goda värderingar. Stöd till familjer är också avgörande i arbetet.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, Liberalerna:
– Det måste bli enklare att få ett första jobb och vi måste bygga en stad med bostäder, jobb och service överallt. Skolan är avgörande. De skickligaste lärarna ska finnas i skolor med de svåraste utmaningarna, då krävs högre löner.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet
– Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill satsa på skolan, utveckla centrum och skapa arbetsplatser i förorten. Det ska vara lika bra service i Järva som på Östermalm. Vi vill ha ett samhälle för alla.
Peter Wallmark, distriktsordförande, Sverigedemokraterna
– Genom att ställa krav, till exempel på att lära sig svenska. Språket är nyckeln för att kunna delta aktivt i 
samhället.