ANNONS

Laddstolpar och ekomat ska stoppa klimathotet

Miljö avgaser utsläpp
Hur vill politikerna i Sollentuna minska utsläppen efter valet?
Klimatförändringar hot ekonomin, våra kuststäder och hela vår planet. Det här är insatserna Sollentunas politiker vill införa för att minska Sollentunas utsläpp.
ANNONS

Redan idag är klimatflyktingar ett faktum och sommarens extremväder kan ha gett en försmak på allt vanligare torka i Sverige – om temperaturen fortsätter att stiga globalt.

Inför valet frågade Mitt i hur Sollentunas politiker vill minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Flera partier lyfter fler laddstolpar, infartsparkeringar och högre krav i kommunens inköp av livsmedel.

– Det som behövs är mod att våga genomföra planerna som redan finns, säger Lars Kallander, gruppledare för Centerpartiet.

 

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Henrik Thunes (M)
Infrastrukturen för att ladda bilar och lastbilar ska byggas ut och stöd till denna utbyggnad ska vara teknikneutralt. Pågående satsning för dem som bor i lägenhet och vill göra hållbara energival.
Anna-Lena Johansson (L)
Utsläppen ska minska genom teknikpositiv politik. Vi vill ge fler människor möjlighet att välja klimatsmarta resor genom fler säkra skolvägar, säkra cykelparkeringar, fortsatt utbyggnad av laddstolar etc.
Magnus Ramstrand (KD)
Skärpta klimatkrav vid inköp - mer närproducerad mat på skolor/äldreboenden. Minska utsläpp från fordon och fastigheter - fler laddstationer och solceller. Fler kollektivtrafiknära infartsparkeringar.
Lars Kallander (C)
De mål och handlingsplaner som Sollentuna tagit fram för klimatarbetet är ambitiösa och bra, men omsätts tyvärr sällan i praktiken. Det som behövs är mod att våga genomföra planerna som redan finns.
Anki Elken (SP)
Fler fria infartsparkeringar till kommuninvånare med SL-kort. Sollentuna måste kräva mer kollektivtrafik i alla kommundelar. Vi vill fokusera bostadsbyggandet på innovation, värna våra grönområden och bli mer cykelvänlig som kommun.
Mikael Stigenberg (SD)
Vi vill ha en måttlig nybyggnation och befolkningsökning vilket minskar utsläppsökningen. Dessutom vill vi ha fler infartsparkeringsplatser och prioritera närproducerade produkter i kommunen.
Joakim Jonsson (S)
S var först att tillämpa Grön IT och Nudging och vi vill utveckla dessa metoder. Nudging handlar om att ge oss människor en vänlig knuff för att göra miljövänliga val och Grön IT är att optimera IT-tjänster för att minska utsläppen.
Barkat Hussein (V)
Satsa mer på alternativa energikällor som sol- och vindkraft. Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska tillåtas efter 2025.
Vi vill ställa miljökrav vid inköp av varor och verka för utfasning av mikroplaster ur kommunens verksamheter.
Peter Godlund (MP)
Genom åtgärder där kommunen, men även invånarna själva, minskar sina utsläpp. Det kan vara solpaneler, fastighetsnära insamling av förpackningar, fler bilpooler och en stadsplanering som leder till minskad biltrafik och minskat behov av transporter.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.