ANNONS

Så säger din politiker om hyresrätter i Täby

Mitt i har frågat politikerna i kommunfullmäktige.
Mitt i har frågat politikerna i kommunfullmäktige.
Bostäder och frågan om bostadsrätter eller hyresrätter är en av Täbybornas viktigaste valfrågor inför valet. Så här vill politikerna i Täby göra – om de får bestämma.
ANNONS

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och de långa bilköerna i Täby är i fokus hos invånarna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Vad tycker du ska avgöra valet i höst?

Svara på Mitt i:s webbankät här.

Vill ni se fler hyresrätter i kommunen, och i så fall hur ska det gå till?

Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition:
– Du ska inte behöva köpa en bostad för att bo i Täby. Vi bör ha minst 30 procent hyresrätter i våra nybyggnationer och att Täby får tillbaka ett bostadsbolag med kommunala hyresrätter. Vill vi se till att det byggs ungdomsbostäder som hyresrätter.
Erik Andersson (M), listetta Täbymoderaterna:
– Vi värnar halva Täby grönt. Bostadsbyggandet ska ske främst i centrala Täby. En mångfald av boendeformer är viktigt och 10-15 procent ska vara hyresrätter, varav 1100 byggs kommande år. Det kommer byggas många smålägenheter och studentbostäder.
Annica Nordgren (C), kommunalråd:
– Vi vill se fler hyresrätter. Dagens ambition om 10-15 procent vill vi ska öka till minst 15 procent. När kommunen säljer mark för nya bostäder kan vi välja vilka bostadstyper som ska byggas. Vi ser gärna att det finns olika upplåtelseformer.
Camilla Brodin (KD), kommunalråd:
– Vi vill se bostadsrätter blandat med hyresrätter för den bästa blandstaden. Inte samma upplåtelseform för alla bostäder i Täby. Det ska byggas ansvarsfullt för medborgarnas bästa. En digitaliserad bygglovsprocess skulle snabba på hanteringen.
Hans Ahlgren (L), gruppledare:
– 2018-19 byggs 30 procent hyresrätter, vilket överträffar dagens mål och det är positivt. Fler mindre lägenheter och olika upplåtelseformer. Kommunen ska äga och förvalta hyresrätter. Lägsta boendekostnad som kriterium i markanvisningstävlingar.
Eva Pethrus (MP), gruppledare:
– Täbys ungdomar ska få en möjlighet att flytta hemifrån trots att de inte har råd med en bostadsrätt. Våra seniorer ska få flytta närmare sina vuxna barn även om de inte har råd att köpa en bostadsrätt. Därför behövs ett kommunalt bostadsbolag.
Thore Wiberg (SD), ordförande:
– Vi vill inte att antalet hyresrätter i procent till andra bostadsformer ska öka. Hyresrätter ska finnas för ungdomar och socialt utsatta grupper. Asylsökande ska inte ha någon förtur till hyresrätter.