Så säger politikerna om bilköerna i Täby

Så vill dina politiker lösa bilköerna i kommunen.
Så vill dina politiker lösa bilköerna i kommunen.
Bilköerna retar gallfeber på många Täbybor. Så här vill politikerna göra – om de får bestämma.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och de långa bilköerna i Täby är i fokus hos invånarna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Hur ska ni minska bilköerna i kommunen?

Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition:
– En bättre kollektivtrafik gör att fler väljer bort bilen när de ska till Täby C och Roslagsbanans större stationer. En trafikanalys följt av en plan med rätt åtgärder, samt kapacitetsförstärkningar i exempelvis Kyrkbyn och Stora Marknadsvägen.
Erik Andersson (M), listetta Täbymoderaterna:
– Trafiken ska fungera utan köer. Vi tar krafttag för framkomligheten på Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Åtgärder planeras på Täbyvägen. Trafikplats Roslags-näsby kommer avlasta trafiken mot Täby C. Avfarten från Norrortsleden måste byggas om.
Annica Nordgren (C), kommunalråd:
– En attraktiv kollektivtrafik och ordentliga trafikanalyser. Det kan vara nya högerkörfält i rondeller, gångtunnlar, öppna alternativa vägar, bygga bort barriärer och nybyggnation nära kollektivtrafik. Vi vill främja bil- och cykelpooler.
Camilla Brodin (KD), kommunalråd:
– Varje utbyggnadsfas ska bara startas om trafiken tillåter det. Fler vägar till och från Täby C. Tvärförbindelse från Roslags Näsby till Kista. Förlängd Roslagsbanan till Arlanda. Fler attraktiva arbetsplatser i Täby för att minska köer på E 18.
Hans Ahlgren (L), gruppledare:
– Trafikanalys och framkomlighet först, byggplaner sen. Åtgärder i Skarpäng, på Stora marknadsvägen och Bergtorpsvägen, i Norra Viggbyholm och Kyrkbyn. Fler infartsparkeringar. Roslagsbana till Arlanda. Utökad kollektivtrafik i Täby och västerut.
Eva Pehrus (MP), gruppledare:
– Vi vill säkra att de som spenderar hela dagarna i Täby, som våra barn och pensionärer kan andas bättre luft. Vi vill bygga ut och öka kollektivtrafiken med ökad turtäthet och ökade busslinjer mellan stadsdelar i Täby samt mellan kommunerna.
Thore Wiberg (SD), ordförande:
– Bygg ut och förstärk vägnätet, ta bort trafikhinder som busshållplatser i körfält, bygg ut Löttingetunneln och E18 med fler körfält, förbättra kollektivtrafiken, bygga fler
infartsparkeringar samt stoppa den hejdlösa utbyggnaden av Täby.