ANNONS

Så vill Salems politiker minska utsläppen

Här ska det bli cykelbro till Södertälje.
Här låter Salems kommun bygga en cykelväg till Södertälje.
Hur ska Salems kommun minska klimatutsläppen? Vi frågade partiledarna vad de tänker göra.
ANNONS

I sommar har skogarna brunnit runt om i Sverige, vilket satt fokus på klimatfrågan i årets valdebatt. Cykelsatsningar och elbilar finns bland flera politikers svar när tidningen frågade om hur Salems kommun kan minska klimatutsläppen.

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
– Kommunen ska gå över till elbilar och ordna laddstolpar i Salems och Rönninge centrum. Vi samordnar och minskar varutransporter till skolor, förskolor m m. Nya skolan i Fågelsången får solceller.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
– Energisatsning i ishallen. Sträva efter noll-hus i nybyggnationen. Utveckla kollektivtrafiken, det ska vara lätt att åka kollektivt. Bra cykelvägar och cykelparkeringar. Miljöcertifiering av kommunen.
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
– Effektiva transporter och elbilar. Energieffektivitet och solceller på kommunens byggnader. Smart planering av bostadsområden, fler cykelvägar, förbättrad busstäthet och bro över järnvägen vid Mölle.
Berit Karlsson, blivande gruppledare, Miljöpartiet
– Vi verkar för klimatkrav på kommunens byggen, solpaneler på kommunens tak, infrastruktur för laddstolpar, klimatsmart mat i kommunens verksamheter, bilpool, utbyggda cykelbanor och en klimatplan värd namnet.
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
– Kommunen ska välja förnyelsebar energi om möjligt, fler elbilar, laddstolpar och solpaneler. Ta bort passérkorten till återvinningsstationen. Testa en ”miljöbuss” som hämtar upp grovsopor, tidningar, plast och glas.
Martin Thunander, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Bygg ut gång- och cykelbanor så att folk använder dessa istället för att ta bilen till centrum. Sänk klimatutsläppen genom lägre hastigheter inne i villaområden och tätorter. Bilvägarna behöver också vara väl fungerande.
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
– Vi har lagt motioner om solceller på kommunala byggnader, och vid planering av nybyggnation ta hänsyn till solläget. Vi yrkade för 10 år sedan om laddstolpar. Tätare turer på våra bussar, trygga gång och cykelvägar.
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
– Kollektivtrafik som är så bra att man väljer den i första hand är ett mål. Turtäthet och fler direktbussar exempelvis till Södertälje. Sedan investera i elbilar och energibesparingsprojekt på fastigheter.
Håkan Paulson, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Alla vill minska utsläppen, men vet inte hur. Därför vore det bra om skolan gav särskild undervisning i detta. Men även äldre bör få mer kunskap till exempel genom studiecirklar. Det är en fråga om utbildning.