Satsningar på kultur eller lägre skatt?

När Salems kommun sänkte skatten med 25 öre för två år sedan kostade det 10 miljoner kronor.
Inför valet i höst gav tidningen politikerna chansen att välja väg än en gång.
Sänkt skatt eller mer pengar till kultur och fritid?

Kultur- och fritidssektorn är inte den tyngsta punkten i en kommuns budget. Samtidigt kostar anläggningar som behövs på området pengar, både att bygga, men sedan också att underhålla.

Inför valet i höst frågade vi politikerna i Salem vad som vore att föredra om de fick frågan i dag. Sänkt skatt eller mer pengar till kultur- och fritid?

Viktigast - lägre skatt eller mer pengar till kultur och fritid?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
– Vi har sänkt skatten för några år sedan. Som läget är nu måste vi hålla i kostnader och investeringar för att hålla skatten oförändrad.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
– Värdena kan inte ställas mot varandra. Kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter ska vara tillgängligt för alla. Det ger livskvalitet, utvecklar samhället och är avgörande för att hålla oss vid god hälsa.
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
– Vi vill gärna se att vi får mer kultur för pengarna än vi får nu. Vi vill också satsar på nya aktivitets- och mötesplatser i Rönninge och Salems centrum för både unga och gamla. Vi har lagt förslag om detta i kommunfullmäktige.
Berit Karlsson, blivande gruppledare, Miljöpartiet
– Alla har rätt till en stimulerande fritid och ett rikt kulturliv. En rik kommun som Salem borde kunna erbjuda bättre utbud och satsa mer på kulturaktiviteter för alla åldrar. 
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
– Salems ekonomi är välskött så skatten behöver inte höjas. Vi vill satsa mer på kultur och fritid. (L) vill bland annat bygga flera aktivitetsparker för att göra Salem "rörelserikt" samt utveckla vårt välbesökta bibliotek till ett kulturhus.
Martin Thunander, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Vi vill sänka skatten OCH öka satsningen på kultur och fritid genom omfördelningar i den kommunala ekonomin.
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
– Vi anser inte att lägre skatt är den viktigaste frågan! Vi vill arbeta för att fler tex våra nyanlända ska ha råd att delta i kulturutbudet och föreningslivet!
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
– Kulturen är viktig och främst att den är tillgänglig för alla, kulturskolans avgifter i Salem är till exempel väldigt höga jämfört med andra kommuner och vi vill införa en rejäl sänkning där .
Håkan Paulson, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Kultur och fritid har liten koppling till skatten. Skatten påverkas mer av de stora förvaltningarna innehållande skol- och socialfrågor.