ANNONS

Behöver Salem ta emot färre nyanlända?

Förrådsvägen Salem
Förrådsvägen blev möjlig plats för modulbostäder då andra platser överklagades av grannar.
Mottagandet av nyanlända har väckt debatt även i Salem.
Framförallt har det varit stormigt när kommunen velat etablera modulbostäder.
ANNONS

Salems kommun skrev förra året till länsstyrelsen att man ville ta emot färre nyanlända än det anvisningstal som länsstyrelsen gick ut med till kommunen. Kommunledningen har tidigare påtalat svårigheterna med att få fram bostäder med kort varsel.

Modulbostäder i företagsområde

När kommunen velat etablera modulbostäder har grannar överklagat planerna. Därför säkrade kommunen i slutet av 2016 upp med Förrådsvägen som möjlig plats för kommande modulbostäder. Platsen på väg in i företagsområdet har dock inte behövts tas i anspråk.

Behöver Salem ta emot färre nyanlända för att klara integrationen?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
– Ja, för att klara av att ordna bostäder på sikt. Det verkar som om mottagandet minskar de närmaste åren.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
– Salem har en bra organisation för mottagandet och klarar integrationen bra. Vi ska naturligtvis ta vårt solidariska ansvar och ta mot vår andel nyanlända. Vår region har en stark arbetsmarknad men bostadsbristen kan vara ett problem.
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
– I dag klarar kommunen integrationen riktigt bra. Trycket på oss att ta emot fler nyanlända har också minskat. Jag tycker därför att ”barackerna” bör avvecklas så snart det bara går då de faktiskt kan motverka integration.
Berit Karlsson, blivande gruppledare, Miljöpartiet
– Nej. Det finns många andra sätt att förbättra integrationen i Salem. I dagens värld måste en kommun som vill vara human vara öppen för att ta emot människor i nöd. Salem har alla förutsättningar att klara det.
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
– Nej, vi har bostäder (moduler), vi har en god ekonomi, vi har sysselsättning och ett aktivt föreningsliv som jobbar för integration. 
Martin Thunander, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Ja. Vi tror att det har blivit tydligt för samtliga Salembor i dag. Det måste finnas levnadsutrymme för de grupperna som avses med frågeställningen. Finns det inte plats och utrymme, sker ingen integration. Ghettofiering är inte bra.
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
– Nej, vi ska ta emot det antal som vi åläggs. Integrationen måste behandlas på ett mer övergripande sätt. Det måste till en uppgörelse mellan partierna/blocken på riksplanet. 
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
– Nej, vi klarar av integrationen och har goda förutsättningar att göra det, roligt också att det görs insatser av frivilliga för att öka integrationen.
Håkan Paulson, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Nej, vi bör klara de flyktingkvoter som vi är tilldelade.