ANNONS

Så vill partierna i Salem prioritera om de vinner

Salem val 2018
På söndag är det val i Salem.
Lokaltidningen Mitt i frågade partierna vilka fem frågor de vill prioritera om de vinner valet.
Vilket parti vill avskaffa "smygkriminalitet", vilka vill ha garanti till äldreboende, vilka vill införa porrfilter i skolan och vilka vill ändra planerna för Fågelsången?
Här får du de svaren – och många till.
ANNONS

Vi frågade partiernas ledare om fem punkter de vill prioritera i Salem om de vinner valet. De fick också svara på vad de sätter igång med först. Frågan gick även till Sverigedemokraternas nu avhoppade ledare Martin Thunander som inte svarat för partiet.

1. Fem punkter ni vill prioritera om ni vinner valet?
2. Vad börjar ni med först?

Lennart Kalderén, kommunalråd, Moderaterna.
1. Vi ska bygga politisk majoritet och utveckla arbetet med ett välskött Salem. Med ett starkt grepp om ekonomin får vi råd med alla investeringar framöver. Det ger bäst verksamhet för skattepengarna.

2. Driva på förhandlingarna om Salems centrum för 400 bostäder (hyres- o bostadsrätter) och bättre parkering. Genomföra bostadsbyggandet i N Vitsippan (ungdomsbost.), S Hallsta, Bovieran och Rönninge C.

3. Bygga skola med idrottshall i Fågelsången för 500 unga, ett guldkorn i kommunen. Stödja skolorna i det lyckade arbetet med bättre kunskapsresultat. Fortsätta se till att våra lärare har bra betalt.

4. Aldrig acceptera smygkriminalitet i Salem eller stök i centrum! Stöta på för fler poliser i kommunen och stötta med väktare/ordningsvakter när polisen inte räcker till, övervakningskameror vid behov.

5. Salem ska göra sitt för ett hållbart klimat. Fler elbilar och laddstolper i kommunal verksamhet, minskade varutransporter till skolor med mera. Solceller på fler byggnader. Reningsdammar för friskare sjöar.


– Vi sätter igång med punkt 1 först av allt. Den är grunden för att genomföra de övriga.
Arne Närström, oppositionsråd, Socialdemokraterna.
1. Äldreboendegaranti för den som är över 90 år. Vi Socialdemokrater vill att alla som
önskar och som fyllt 90 år ska få flytta till ett gemensamt boende utan särskild
behovsprövning.

2. En ny fullstor idrottsplats. Vi Socialdemokrater vill att denna anläggning prioriteras
före en stor hall i Fågelsången, där det passar betydligt bättre med en hall enbart
anpassad för skolans behov.

3. Hyresrätter även för dem med begränsade inkomster. Unga ska kunna flytta
hemifrån. Många nya smålägenheter ger också utrymme för ett rikare utbud som
passar ungas och andra ensamståendes behov.

4. Sänkta avgifter till Kulturskolan. Alla ska ha råd och möjlighet att delta. Vi
Socialdemokrater vill att avgifterna sänks och att resurser tillförs Kulturskolan för den
utökade verksamhet.

5. Ett ungdomscafé i Rönninge. Det saknas sedan några år en samlingsplats för
Rönninges ungdomar. Vi Socialdemokrater vill att lokal anskaffas och verksamhet
startas utan längre fördröjning.


– Byggandet av hyresrätter är redan på gång, så vi börjar med planeringen av idrottsplatsen. Övriga löften tar vi i samband med budget 2019
Anders Klerkefors, gruppledare, Rönningepartiet.
1. Rädda Fågelsången. Planerna att bygga en stor skola och fullstor idrottshall i Fågelsången är feltänkta. Det förstör en viktig naturlunga. Bygg istället där skola och hall behövs mer och är lämpligare.

2. Multihall i nya Salem Centrum. Boende i Salem förtjänar och behöver en modern samlingsplats för idrott, evenemang, simning, kultur och möten för unga och äldre.

3. Satsa mer på Kulturskolan. Vi vill dra ner avgifterna, ge plats för fler och skapa fler aktiviteter för barn och ungdomar efter skoltid.

4. Utreda bildande av kommunalt bostadsbolag. För att kunna skapa fler hyresrätter och garantera bostäder åt unga.

5. Säkra och miljöanpassade trafiklösningar. Skynda på byggandet av bland annat gång- och cykelvägar, bättre bussförbindelser, säkrare väglösningar och tillgängligt Rönninge C.

– Med tillräckligt väljarstöd kommer vi kunna rädda Fågelsången genom att riva upp beslutet om skola och stor idrottshall där, och istället planera för multihall i Salem centrum samt bättre placering av skola.
Berit Karlsson, gruppledare, Miljöpartiet.
1. Klimatplan. Som beskriver hur Salem ska uppnå åtminstone sin del av klimatmålen.

2. Bygga miljövänligt. Långsiktiga investeringar kräver långsiktigt tänkande, ex. bara miljövänliga material i nya skolan i Fågelsången.

3. Stimulera hållbart resande. Fler cykelbanor och laddstolpar för att det ska vara lätt att göra rätt.

4. Aktivitetshus. Kultur och fritid behöver en stimulerande knutpunkt.

5. Mer personal i skolan. Både fler lärare och andra vuxna, inklusive mer stöd till elevhälsan. För att fler ska nå målen.
Mia Franzén, gruppledare, Liberalerna.
1. Skapa ett modernt kulturhus/bibliotek i Salem med plats även för dans, musik, konst och teater. Salem behöver en levande mötesplats för många intressen.
2.Konstgräs på fullstor fotbollsplan i Salems kommundel, där de flesta barnen bor.
3.Mindre barngrupper i förskolan kräver fler avdelade rum/avdelningar. Vi vill modernisera successivt för att ge förutsättningar för mindre barngrupper.
4. En ny grundskola i Rönningedelen av kommunen, gärna i Hallstaområdet. Paviljongslösningar som äter upp skolgårdsområdet är inte bra för barnen eftersom mycket lekyta försvinner.
5. Flytta grusdeponin i djupaste Rönninge och använd den marken istället till ny förskola och bostäder, då byggs Rönninge ihop och tunga trafiken minskas i det redan barntäta Gråstena/Fruängsområdet.

– Bråttom och viktigt är utöver ovanstående investeringar: Inför LOV (Lagen om valfrihet) i Salems kommun. Att kunna välja vilket äldreboende man själv vill bo på eller hemtjänstleverantör är viktiga friheter.
Ankie Bosander, gruppledare, Centerpartiet.
1. Skolan. Två lärare i varje klass ger arbetsro och trygghet. Fler elever får stöd och hjälp och kan uppnå godkända betyg. Tryggare väg till skolan, prioritera snöröjningen och rusta upp ”snobbrännan” i Rönninge.

2. Äldreomsorgen. Öka tryggheten inom äldreomsorgen, låt äldre med hemtjänst ha fasta personalgrupper. Stöd de som vårdar sina nära genom fler korttidsplatser och med ett personligt stöd. Inför en hörselpedagog som kan hjälpa såväl de boende på sjukhemmen som de som bor hemma, dålig hörsel är ett stort problem för många äldre.

3. Maten. Centern kräver närodlad och ekologisk mat lagad i eget kök i våra förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Frakt och varmhållning försämrar näringsvärdet. Barnen behöver bra mat för att orka med sin skoldag och de äldres ljuspunkt på dagen är många gånger maten. Bra näringsrik mat är medicin för de äldre.

4. Företagarna. Inför en näringslivsnämnd och gör det lättare för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar. Vid upphandlingar lägg ett större fokus på kvaliteten och miljöaspekterna, inte bara på priset.

5. Miljön. Satsa mer på förnyelsebar energi, solceller på kommunens fastigheter och laddstolpar för bilarna.
Förbättra vattenmiljön i våra sjöar. Ta bort hormonstörande och cancerframkallande ämnen i våra förskolor och skolor.
Sanna Jansson-Wiberg, Vänsterpartiet.
1. Vi vill satsa på arbetsmiljön och villkoren för personalen inom äldrevården. I vår budget finns åtgärder för bättre löner, rätt till heltid och fler händer i vården. En förbättring även i omsorgen för äldre.
2. Vi vill satsa på lägre avgifter i kulturskolan. Idag har vi bland de högsta avgifterna, vilket gör att många unga inte får chansen att delta i kulturskolan. Det skapar olyckliga skillnader mellan barn och barn.
3. Vi vill att kommunen på allvar arbetar för tätare turtäthet på buss 725, 708 och att vi ser över direktlinje till Södertälje, för att fler ska kunna välja buss före att ta bilen.
4. Salem måste se till att det byggs fler hyresrätter så att ungdomar får en chans att flytta hemifrån.
5. Satsning på fritids för högre personaltäthet, fritids är ett viktigt komplement till skolan.

– Det första vi gör efter valet blir satsning på personalen i äldreomsorgen.
Håkan Paulson, gruppledare, Kristdemokraterna.
1. KD motionerar om porrfilter i alla Salems skolor.
KD vill på alla sätt motverka #Salemtoo och få in
sunda normer i skolan.

2. Det behövs arbetsro för både elever och lärare i skolan. Därför föreslår vi att äldre och pensionärer ska ha möjlighet att delta i klassrummet som stöd för läraren
och hjälp för eleverna.
Kommunen bör ordna kort utbildning för sådana stödjare.
Det blir också en naturlig mötesplats för unga och äldre.

3. Mötesplatser för unga och gamla tillsammans eller var för sig är en viktig fråga. Där har kommunen ett ansvar och
både kyrkan och skolan kan ställa upp med lämpliga lokaler. Ensamheten minskar.

4. Salem är en mycket cykelvänlig kommun, men vi vill förbättra
cykelvägarna längs bilvägarna, bland annat möjligheten att säkrare kunna cykla till vår vackra Salems kyrka.

5. Kulturskolan i Salem är en stimulans för många barn. KD vill satsa på att fler barn kan få möjlighet att delta. Även vill vi se en utökning av program som befrämjar och upplivar vår kultur.

– Fråga 1 och 2 kommer först. Alla punkter är viktiga men det KD framför allt vill satsa på är ”uppfostran” både i hemmen och skolan. Vi behöver barn som växer upp till stabila och ansvarstagande vuxna så vi kan leva i ett tryggt Salem.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Botkyrka Salem direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.