”Samhället borde ta oss unga mer på allvar”

Zahra Abdulla, 21 år, från Rinkeby.
Zahra Abdulla, 21 år, från Rinkeby.
Zahra Abdulla, 21 år, från Rinkeby.
Zahra Abdulla, 21 år, från Rinkeby.
Jama Javid, Adam Ahmed och Mohammed Ali tänker rösta i höst.
Jama Javid, Adam Ahmed och Mohammed Ali tänker rösta i höst.
Två förstagångsväljare: Adam Ahmed, 18, från Tensta och Mohammed Ali, 18, från Akalla.
Två förstagångsväljare: Adam Ahmed, 18, från Tensta och Mohammed Ali, 18, från Akalla.
Zahra, Mohammed, Jama och Adam är fyra av Järvas förstagångsväljare i höstens val. Zahra hade gärna sett att unga fick vara betydligt mer delaktiga i politiken.
– Vi är en medveten generation, och politikerna borde ta tillvara det, säger hon.

Zahra Abdulla från Rinkeby är en ovanligt samhällsinsatt 21-åring. Men enligt henne själv är det inget ovanligt med henne.

– Vi är en medveten generation, som kan identifiera strukturella problem i samhället och är väl införstådda i såväl som aktuella och framtida problem – det borde politikerna ta tillvara på, säger hon.

Till höstens val blir det premiär för Zahra att gå till valurnorna. En dag som hon ser framemot, trots att hon inte tycker att det finns något parti som speglar hennes åsikter och syn på samhället till fullo.

Det är svårt att känna tillit till partierna

– Partierna borde se över vad de egentligen står för utöver deras grundideologier. Det är svårt att känna tillit till partierna idag då det politiska klimatet är väldigt polariserat, säger Zahra Abdulla.

Hon har en bakgrund inom miljörörelsen och tycker att samtliga partier borde ha miljö- och klimatfrågor som en naturlig del av sina ideologier.

– Generellt pratas det om kortsiktiga lösningar på problem, men de måste även börja prata om det långsiktiga perspektivet, särskilt när det gäller klimatfrågor. Vi måste börja möjliggöra för fler att leva  mer miljövänligt. 

Integration het fråga

Integrationsfrågor tror hon kommer att hamna högt upp som en av de viktigaste valfrågorna. Och hon tror Järva kommer att hamna mer i fokus än tidigare.

– Tyvärr har det bara fokuserats på brottslighet när problemen i Järva har lyfts fram, och lite på vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. Man försöker istället definiera problemenen, men hur lönsamt är det egentligen att lägga krut på att definiera något som varit en levnadsätt för många under fler år? Var finns lösningarna? De enda lösningarna som syns är miljonbudgetsatsningarna i nyhetsrubrikerna, säger hon. 

Unga som tycker till

Hon skulle gärna se att riksdagen och regeringen inrättar ett slags ungdomsråd som får vara med och tycka till när politiska beslut ska tas.

– De ungas kunskap och engagemang underskattas allt för många gånger.

Tre andra förstagångsväljare är Mohammed Ali och Jama Javid från Akalla och Adam Ahmed från Tensta. De går alla sista gymnasieåret på Stockholms Science & Innovation School i Kista.

– Jag ska rösta blankt. Det känns som att politikerna bara är en massa gubbar som bråkar utan att det leder till något vettigt. Ofta är det bara tomma ord som de lanserar som vallöften, säger Mohammed Ali.

Önskar en generösare flyktingpolitik

Efter gymnasiet vill han läsa juridik och gärna praktisera på en advokatbyrå först för att få lite insikt i hur det fungerar.

Han tror att integration- och migrationsfrågor samt trygghet blir heta valfrågor.

– Jag skulle önska att de som kommer hit som flyktingar får en bättre asylprocess. Särskilt de ensamkommande, säger Mohammed Ali.

Har inte bestämt parti än

Adam Ahmed och Jama Javid tänker rösta på något parti, men de har inte bestämt vilket än.

– Det känns viktigt att gå och rösta för att påverka vilka som ska styra, säger Jama Javid.

Han tycker att utbildning, integration och trygghet är de viktigaste frågorna. Adam Ahmed håller med:

– Alla frågor är egentligen viktiga, allt hänger ju ihop, säger han.