Så ska politikerna minska segregationen

Flera partier tycker att bostadsfrågan är viktig för att minska segregation. Genrebild.
Flera partier tycker att bostadsfrågan är viktig för att minska segregation. Genrebild.
Många oroar sig över segregationen och framväxten av utanförskapsområden.
Så vill politikerna göra om de får bestämma.

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska ni arbeta för att minska segregationen i Stockholm?

Karin Wanngård, Socialdemokraterna, finansborgarråd.
– Genom att minska de ekonomiska klyftorna. Bara då kan vi få en stad med goda livsvillkor för alla. Bäst resultat får vi om vi börjar redan i förskolan och skolan. Nästan lika viktigt är att få bort bostadsbristen.
Anna Rantala Bonnier, Feministiskt initiativ, gruppledare.
– Genom stärkt arbete mot rasism som är en av orsakerna till segregation. Vi satsar på arbetslösa unga och nyanlända kvinnors tillgång till studier och arbete. Vi omfördelar resurser för en likvärdig välfärd i alla delar av staden.
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet, bostads- och demokratiborgarråd.
Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill satsa på skolan, utveckla centrum och skapa arbetsplatser i förorten. Det ska vara lika bra service i Järva som på Östermalm. Vi vill ha ett samhälle för alla.
Lotta Edholm, Liberalerna, oppositionsborgarråd.
– Det måste bli enklare att få ett första jobb och vi måste bygga en stad med bostäder, jobb och service överallt. Skolan är avgörande. De skickligaste lärarna ska finnas i skolor med de svåraste utmaningarna, då krävs högre löner.
Anna König Jerlmyrs, Moderaterna, oppositionsborgarråd
– Segregationen minskar när det finns både radhus, bostadsrätter och hyresrätter sida vid sida och där skolorna levererar kunskap i en trygg studiemiljö. Därför måste vi få fler meriterade lärare och fler eftersökta skolor till ytterstaden.
Daniel Helldén, Miljöpartiet, trafikborgarråd.
– Med bra skolor och en blandning av upplåtelseformer på bostäder, fler mötesplatser och satsningar på parker, centrum, idrottsplatser och arbetsplatser så kan vi göra det attraktivt att bo och verka i alla delar av staden.
Erik Slottner, Kristdemokraterna, gruppledare.
– Gör Stockholm mer företagarvänligt, eftersom det är jobb – inte bidrag – som är det mest effektiva verktyget mot segregation. Skolan behöver bättre arbetsro och förmedla goda värderingar. Stöd till familjer är också avgörande i arbetet.
Peter Wallmark, Sverigedemokraterna, distriktsordförande.
– Genom att ställa krav, tex på att lära sig svenska. Språket är nyckeln för att kunna delta aktivt i samhället.
Karin Ernlund, Centerpartiet, gruppledare.
– Bygga Stockholm socialt hållbart genom bostäder som människor har råd med, trygga stadsmiljöer, att människor med olika erfarenheter träffas i sin vardag genom en blandning av upplåtelseformer och arbetsplatser i alla stadsdelar.