C: skapa fritidscentrum i Ursvik

Centerpartiet i Sumpan vill skapa fritidscenter i Ursvik
För att få Milo-området att leva dygnet om, har (C) även ritat in bostäder i sin vision.
Centerpartiet går ut med ett nytt vallöfte om att göra Milo-området i norra Ursvik till ett fritidscentrum.
– Vi går till val på att utveckla området främst för barn och ungdomars idrotts- och fritidsliv, säger Stefan Bergström (C).
Även (S) menar att något behöver göras med området under nästa mandatperiod.

Ridhuset ska förhoppningsvis börja byggas under 2019, men Centerpartiet vill också utveckla resten av Milo-området till ett fritidscentrum.

– Milo-området har en stor potential och vi går till val på att utveckla området främst för barn och ungdomars idrotts- och fritidsliv. Med sitt läge precis bredvid Igelbäckens naturreservat så kommer det att bli en stor tillgång både för Ursviksbor och andra Sundbybergare, säger Stefan Bergström (C).

I både gamla och nya byggnader vill de göra plats för olika idrottsaktiviteter och fritidsliv, konstnärs- och hantverksateljéer, kafé, restaurang och plats för till exempel scouter eller naturskola.

Partiet vill även passa på att bygga bostäder här för att området ska leva dygnet om, och därmed upplevas tryggare än i dag.

Tillsammans med arkitekten Anders Berensson har (C) tagit fram skisser för att visualisera hur delar av området skulle kunna se ut.

Centerpartiet i Sumpan vill skapa fritidscenter i Ursvik

Centern ser framför sig en ny väg in i skogen genom att öppna upp Hus 77. Illustration: Anders Berensson Architects.

Vill se utkikstorn

I dag ligger Milo-området lite som en barriär mot Igelbäckens naturreservat, menar partiet. Därför vill man bryta upp den stora byggnaden – ”Hus 77” – i två delar och dessutom öppna upp med en glasad fasad på delar av byggnaden.

(C) ser även framför sig ett naturum med information om växt- och djurlivet i naturreservatet, i botten av ett utsiktstorn, som skulle ge en vid utsikt över både Kymlinge och Ursvik.

Centerpartiet i Sumpan vill skapa fritidscenter i Ursvik

I Centerpartiets planer har ett utkikstorn ritats in, vilket skulle ge en vid utsikt över Kymlinge och Ursvik. Illustration: Anders Berensson Architects.

Även Peter Schilling (S) tycker att förslaget låter som en rolig idé.

– Friskt vågat! Sen är frågan om allt är genomförbart så som utkikstornet till exempel. Men jag gillar grundanslaget att bygga vidare på det som finns i stället för att riva bort allting, och att öppna upp huset för att få en promenad in i skogen, säger han.

Peter Schilling menar att det saknats idéer om vad man ska göra av området.

– Det är bra att någon kickstartar för under nästa mandatperiod behöver vi verkligen göra något där uppe, säger han.