Skola och integration styr valet i Vallentuna

Ling Thyman, 37, Brottby med hunden Bosse: Skolfrågor är ju så klart viktigast.
Ling Thyman, 37, Brottby med hunden Bosse: Skolfrågor är ju så klart viktigast.
Skolan, förskolan och integrationen är de viktigaste frågorna för Vallentunaborna inför höstens val. Det kom fram när vi frågade folk i centrum.

Vilken fråga blir viktigast för dig när du röstar i höst?

Magdalena Loka, Vallentuna
– Flyktingmottagandet är jag inte glad för. De som kommer hit är så många och kostar för mycket för kommunen. Många äldre med dålig pension borde få mer resurser och ungdomarna lägenheter. De bygger baracker till nyanlända medan ungdomarna inte har någonstans att bo. Ungdomarna har inga möjligheter att köpa bostad. Det byggs jättemycket i Vallentuna men inga hyreslägenheter.
Jeanette Duvliden, Västergården
– Polisstationen har de tagit bort. Många tycker att det är jobbigt att de bara är här i centrum en gång i veckan.
– Men valet är inget jag börjat tänka på än. Jag tycker bara att de kastar skit på varandra. På teve sitter de och anklagar varandra i stället för att berätta vad de själva vill göra. Man blir ganska less på det. Men det finns skit i alla partier och bra saker i alla partier.
Gunilla Jofs, Ormsta
– Skolfrågor. Jag jobbar inom skolan och tycker att det är viktigt att den får ta plats. Att vi hjälper våra elever. Det är alltid ekonomin som styr och det går upp och ner. Men vi behöver utbildade lärare, fortbildning, tillräckligt med lärare och fritidspersonal. Det är svårt att rekrytera lärare, det är brist på dem.
Gunnar Bergqvist, Ormsta
– Skolorna i Vallentuna. Jag jobbar på gymnasiet. Socialnämnden har varit en katastrof. Riktigt illa. Om de sköter sin ekonomi så dåligt undrar jag hur de sköter sitt uppdrag. Jag har bott här sen 1957 och aldrig varit med om något liknande. 
– Det är väldigt många nyinflyttade här i Vallentuna. Jag tycker det flyttar in för många, systemet hänger inte med. Skolor och dagis räcker inte till.
Sabina Löfvander, Västra Bällsta
– Jag tänker framför allt på flyktingfrågan, barnomsorg och skola. Jag jobbar på en förskola så för mig är det viktigt att barnen får de resurser som behövs, att barngrupperna blir mindre och att de får den utbildning och den hjälp de behöver. Det saknas både lärare och förskollärare. Och jag tycker att det är viktigt hur vi ser på människor generellt. Jag tycker att vi ska välkomna alla.
Natalie Sharaf, Rosengården
– Invandringspolitiken funderar jag mycket på. Vad jag vet har vi tagit emot ensamkommande barn och det tycker jag är jättebra. Det ska de fortsätta med. Jag jobbar inom barnomsorgen och skulle väl önska att de lägger mer pengar på det. Man får höra om besparingar och det är svårt att få in vikarier. Det verkar inte finnas pengar att köpa in material för.
Robin Hägg, Haga
– Att vi tar hand om varandra mer i samhället. Jag skulle vilja att det var mer som när jag växte upp. Nu har de resursstarka mycket större möjligheter än andra. Men alla kan inte sätta sina barn i de bästa skolorna eller skjutsa barnen dit. Jag skulle vilja ha en vänstermajoritet. Medmänsklighet, solidaritet och ett generösare flyktingmottagande. Vallentuna är en välmående kommun och borde definitivt kunna göra mer.
Ling Thyman, 37, Brottby (med på bild även hunden Bosse)
– Skolfrågor är ju så klart viktiga. Mer pengar till skolan för att kunna tillgodose alla elevers behov.
Anna-Karin Nygårds, 65, Vallentuna
– Jag har ganska nyligen flyttat hit och gillar verkligen Vallentuna. Jag har inte hunnit sätta mig in i politiken så jättemycket ännu, men frågan om en närpolisstation tycker jag är viktig. Det ska bara finnas en i så pass stor kommun.