Skyskrapor i Nacka- men inte överallt

Trähus dyker upp runt om i Sverige och Miljöpartiet vill bygga Sveriges högsta trähus.
Trähus dyker upp runt om i Sverige och Miljöpartiet vill bygga Sveriges högsta trähus.
Det är bostadsbrist i hela Stockholm och Nacka är inget undantag. En del tror att höga hus skulle vara lösningen på bostadsbristen. Det här tycker politikerna om höga hus i kommunen.

Trygghet, förskolor, bostäder och cykelpendling är några av de viktigaste frågorna för Nackaborna. Det har Mitt i tagit reda på i enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna i Nacka kommun svara på läsarnas viktigaste frågor. En del publiceras varje dag den här veckan. Det här är den tredje.

Är det rätt att bygga skyskrapor, som är dubbelt så höga som Nacka Forum, i Nacka?

Anders Tiger, gruppledare Kristdemokraterna Nacka
I en levande stad finns variation. Det finns platser på västra Sicklaön där det är okej med riktigt höga hus.
David Bergquist, ordförande Sverigedemokraterna Nacka
Vi vill att man bygger med omtanke om kommunens natur och geografiska karaktär. Det är rimligt med viss nybyggnation i och med den rådande bostadsbristen. Vi bör bygga hus som rymmer många små lägenheter snarare än färre stora för att matcha det behov som finns. Skyskrapor är ingenting som vi i vårt parti förespråkar. De skogs och -bergområden i Nacka där man nu har storslagna byggplaner vill vi att man lämnar orörda eller till förmån för glesare villaområden. Vi anser att Nacka ska bevaras som en kommun mellan storstad och skärgård.
Khashayar Farmanbar, kommunalråd, Socialdemokraterna Nacka
Det beror på placering. Det passar inte i stora delar av Nacka, men smakfullt utformad kan någon sådan byggnad bidra till att skapa estetisk balans, bidra med kontorsplatser och bostäder samt bidra till Nackas skyline.
Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd Liberalerna Nacka
Höga hus kan vara ett spännande inslag i stadsmiljön på noga utvalda platser, och därför har Nacka tagit fram en strategi för var man skulle kunna bygga det. Liberalerna vill se en blandad bebyggelse där man tar hänsyn till områdens olika särart. En skyskrapa skulle kunna passa bra vid Nacka Forum, men inte alls i det kulturhistoriskt viktiga Birkaområdet.
Mats Gerdau, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande Nacka
Höga hus kan fungera på några platser, på gränsen mot Stockholm intill motorvägen och intill motorvägen vid Forum. Dubbelt så högt som Forum, dvs 40 våningar, är inte sannolikt. I övriga Nacka vill vi att områdenas karaktär ska bevaras.
Mikael Carlsson, ordförande Nackalistan
Vi vill att alla planer prövas individuellt och är inte beredda att svara generellt ja eller nej till skyskrapor. Däremot är vi väldigt tydliga med att ny bebyggelse ska smälta in i området där de byggs vilket omöjliggör skyskrapor på många ställen. Vi vill också att de boendes åsikter i områden som skall bebyggas i högre grad än idag ska påverka planerna.
Ramzi Ben Youssef, ordförande Vänsterpartiet
Vi förespråkar en blandad bebyggelse med satsning på naturnära material som exempelvis trä. Vi håller med om att man bör bygga i samverkan med naturen och därför behöver man noga väga in omgivningen när flervåningshus byggs.
Hans Peters, kommunalråd, Centerpartiet Nacka
Inriktningen ska vara kvartersbebyggelse om 5-6 våningar. Vi vill bygga varierat, miljöinriktat och med inslag av klassisk stil. Några få högre hus kan byggas i Nacka stad, men de måste i så fall passa in, inte skapa skugga och blåst.
Sidney Holm, oppositionsråd, Miljöpartiet Nacka
Vi vill se Sveriges högsta trähus och att Nacka går före i att bygga klimatsmart i trä. Genom att bygga på höjden kan vi spara yta på marken men de flesta platser lämpar sig inte för höga hus. På rätt plats kan dock ett högt hus vara ok.

Väljarnas viktigaste frågor

Här kan du också läsa Mitt i:s enkät med väljare runt om i Nacka.