ANNONS

Så vill politikerna jobba för billigt boende

Många Solnabor vill att det byggs billiga hyresrätter.
Många Solnabor vill att det byggs billiga hyresrätter.
Flera efterfrågor billigare hyror och bostäder för att så många som möjligt ska ha råd att bo i Solna. Det visar Mitt i Solnas enkätundersökning. Såhär vill politikerna lösa bostadsfrågan – om de vinner valet.
ANNONS

Bevarandet av grönområden, skol- och förskolefrågor, bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

 

Vad vill ni göra för att så många som möjligt ska ha råd att bo i Solna?

Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Under 20 år har andelen hyresrätter minskat drastiskt i Solna. Vårt löfte är att bygga 500 hyresrätter per år. Det behövs både hyres- och bostadsrätter i Solna. Om moderaternas löfte om marknadshyror införs kommer det bli ännu dyrare att bo i Solna.
Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Bygga bostäder, stötta människor till egen försörjning så de kan hitta bostad utan bidrag och subventioner samt stoppa rödgröna skattehöjningar för solnaborna. Solna har i dag fjärde flest hyresrätter och flest studentbostäder per invånare i länet.
Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Önskvärt vore olika upplåtelseformer av bostäder för att fler ska kunna välja vilken typ av bostad man har råd med. Vi vill att byggkostnaderna tvingas ned till rimliga kostnader utan att man för den delen behöver tumma på kvalitén.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
Solna bygger mycket, men nästan uteslutande för köpstarka familjer. Vi vill bygga 800 klimatsmarta och billiga hyresrätter varje år. Det uppnår vi genom att staden och Signalisten tar ett större ansvar för planeringen av byggandet.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Sedan 1995 har det varje år byggts fler bostadsrätter än hyresrätter i Solna. Den långvariga trenden är att andelen hyresrätter krymper. Alla har inte möjlighet att ta stora lån för att köpa en bostad. Därför vill vi bygga fler hyresrätter.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Vi vill att ungdomar uppvuxna i Solna ska prioriteras i bostadskön och erbjudas en hyreslägenhet den dag det blir dags att flytta hemifrån. Kommunen ska inte prioritera nyanlända i bostadspolitiken.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
KD har i sin nationella budget avsatt medel för att kraftigt höja bostadstillägget för de med de lägsta pensionerna från 5000 till 7500 kr för ensamstående. Har man bott hela livet i Solna ska man inte tvingas flytta av ekonomiska skäl på ålderns höst.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
Öka blandningen av de bostadstyper och upplåtelseformer som byggs, ungdomsbostäder, lågtröskelboenden, kollektivhus. Utveckla markanvisningen för ökad konkurrens, använda markanvisningstävlingar. Införa möjligheten till tomträtt för hyresrätter
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Det är viktigt att vi har kvar allmännyttan genom Signalisten i Solna. Vi är även positiva till att det byggs fler hyresrätter men mycket av bostadspolitiken ligger på nationell nivå och vi gör vad vi kan för att påverka den.
Madeleine Frånberg, talesperson, Solnapartiet
Vi vill se en mix av olika boendeformer i olika prisklasser. Det går att bygga mer varierat bara vi politiker ställer högre krav på byggbolagen.