ANNONS

Så vill politikerna stärka Solnas skolor

Skolan är en het valfråga.
Skolan är en het valfråga.
Skolornas skick, betyg och lärartäthet. Det är i fokus för politikernas insatser vad gäller Solnas skolor.
ANNONS

Bevarandet av grönområden, skolfrågor, bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

 

Vilka satsningar är viktigast för Solnas skolor?

Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Solna är det så många som 1 av 4 barn som inte klarar skolan. Vi vill först och främst anställa fler lärare i Solnas skolor och ha fler tidiga insatser för att fånga upp de barn som behöver extra hjälp för att klara skolan.
Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Solnaungdomars betyg är bland de högsta i riket. I de kommunala skolorna är 92 procent behöriga till gymnasiet. Vi vill att alla elever ska nå behörighet. Därför satsar vi på högre lärarlöner och bättre lokaler genom renovering och nybyggnation.
Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Fler lärare, pedagoger samt kuratorer. Mindre barngrupper för de yngsta och barn i behov av särskilt stöd. Underhållsplan för att förbättra inne- och utemiljön i skolan. Säkra och trygga skolvägar. Näringsriktig, god och klimatsmart mat. Höj BUN:s budget.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Vi vill öka resurserna till Solnas skolor, ge alternativ undervisning med socialt stöd åt elever som inte klarar en klassrumssituation, minska lärarnas administrativa uppgifter, förbättra måltidsupplevelse vad gäller ljudmiljö och matkvalitet.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
Alla elever ska klara målen och ha en god studiemiljö. Vi satsar mer pengar än något annat parti för att få fler lärare och minskade klasstorlekar, stärkt elevhälsa och för att rusta upp skolorna.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Fler lärare och mindre barngrupper är viktigast. Därför vill vi höja skatten med 38 öre. Vi vill rusta upp Solnas skolor och bygga ordentliga förskolor istället för baracker. Tallbackaskolan ska vara kvar.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
Förutsättningen för en trygg skolgång är att elevhälsan fungerar – ge ökat stöd till de som behöver och prioritera elevernas möjlighet att snabbt få hjälp av specialpedagog, kurator, skolpsykolog etc.
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Skolan först! Fortsätta höja resultaten och därför skjuta till mer resurser samt jobba utifrån den strategi vi antog i våras. Elever i behov av särskilt stöd ska få det fort. Rusta upp våra slitna skolor.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
En skolutvecklingsplan för hela Solna och översyn av skolpengen. Det behövs för att säkra god utbildningskvalitet. Underhållet av våra skolbyggnader måste prioriteras så våra barn och lärare har en bra arbetsmiljö.
Madeleine Frånberg, talesperson, Solnapartiet
Det behövs reella resurser till våra skolor. Solnas förskolor och skolor ska utmärkas av yrkesskickliga medarbetare, hög personaltäthet, attraktiva anställningsvillkor och en ändamålsenlig inom- och utomhusmiljö.