Min lokala hjälte

Så ska politikerna jobba för Solnas förskolor

Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (L) och Samuel Klippfalk (KD).
Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (L) och Samuel Klippfalk (KD).
Personaltätheten och barngruppernas storlek på Solnas förskolor har vållat stor debatt. Såhär kommer politikerna att jobba för för att förbättra förskolorna.

Bevarandet av grönområden, skol- och förskolefrågor, bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

 

Hur kommer ni att jobba för att öka personaltätheten på Solnas förskolor?

Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
44 procent av barngrupperna i Solna idag har fler än de 15 barn per grupp som skolverket rekommenderar. Vi vill anställa 60 fler pedagoger för att kunna minska storleken på barngrupperna i förskolan.. Som värst är det närmare 30 barn.
Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Små grupper är viktigt. Solnas är mindre än genomsnittet i landet. Personalen är nyckeln. Fortsätt satsningen på förskollärares löner och barnskötares möjlighet till vidareutbildning. Nya och renoverade lokaler ska ge bättre arbetsmiljö.
Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Vi vill skriva upp BUN:s budget för att förbättra arbetsvillkoren, göra yrket mer attraktivt och kunna anställa fler. Vi vill förbättra arbetsmiljön för personal och barn genom att minska barngruppernas storlek enligt skolverkets riktlinjer.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Vi ser främst ökade ekonomiska satsningar på Solnas förskolor. Förskolorna bör även genomgång ett kvalitetssäkringsarbete där målsättningen är att ytterligare förbättra trygghet och kvalité.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
Vi vill anta en strategi för att skyndsamt minska barngruppernas storlek till 12-15 barn på tre personal. Vi skjuter till 65 miljoner kronor för att nå detta mål. Det räcker till att anställa fler, vidareutbilda barnskötare och höja lönerna.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Vi vill satsa mer pengar på att anställa mer personal i förskolan och höja lönerna för de anställda. Solna måste bli en bättre arbetsgivare som lockar och kan behålla personal. Arbetsmiljön och villkoren för personalen måste förbättras.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
Barngruppens och avdelningens storlek och samt personaltätheten är viktiga delar i pusslet för att skapa en trygg förskola. Därför ska de variablerna prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds flera timmar i förskolan.
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Det här har varit en prioriterad fråga för oss under hela mandatperioden och vi ser nu att personaltätheten ökar. Får vi förnyat förtroende kommer vi självklart fortsätta det arbetet då det är en viktig kvalitetsfråga.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
I förskolan är både barngruppernas storlek och personaltäthet viktigt. Målet är 12 respektive 15 barn per grupp. Det kräver både planering och tillräckliga resurser i form av pengar, personal och passande lokaler.